صدور اعلامیه از سوی مراجع ثلاثه قم در مورد فاجعه کشتار مردم در میدان ژاله


1497 بازدید

صدور اعلامیه از سوی مراجع ثلاثه قم در مورد فاجعه کشتار مردم در میدان ژاله


شماره: 1607/21 ه

از: سازمان قم تاریخ 22/6/57

به: مدیریت کل اداره سوم 312

پیرو 1593/21 ه ـ 22/6/57بعد از ظهر روز جارى اعلامیه‏اى با متن زیر به صورت فتوکپى با امضاء آیات ثلاثه منتشر گردید. ضمنا در مورد صدور اعلامیه فوق نظر عالى را به ملاحظات مندرج در ذیل گزارش خبر شماره پیروى معطوف میدارد.

متن اعلامیه

بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحیم

هفت روز از جنایات فجیع و کشتار بیرحمانه دستگاه جبار در تهران میگذرد و هر روز تألم جامعه روحانیت نسبت به مردم مسلمان بیشتر و داغ‏ها تازه‏تر میگردد. هزاران نفر مردم مسلمان را که از حکومت نظامى بى‏اطلاع بودند و ایستاده یا نشسته بودند بر آتش گلوله بستند و کشتارى کم نظیر نمودند. زنان و کودکان ـ مردان پیر و جوان بى‏دفاع بسیارى را به خاک و خون کشیدند و عموم ملت ایران را داغدار کردند.

انا لله و انا الیه راجعون1

جامعه روحانیت با اعلام عزاى عمومى نماز جماعت و حوزه‏هاى درس را تعطیل و مردم مسلمان ایران با تعطیل کسب و کار همدردى و یگانگى خود را با برادران و خواهران مسلمان اظهار داشتند و مردم ثابت کردند که خواهان برچیده شدن نظام استبدادى و استعمارى هستند. این اتحاد و اتفاق و استقامت و پایدارى سزاوار تقدیر و تشکر است. دنیا باید بداند که ملت ایران خواستار عدالت اجتماعى و برقرارى نظام اسلامى و اجراى احکام قران مجید میباشد و با حکومت نظامى و کشتار دستجمعى و زندان و تبعید از خواسته‏هاى خود منصرف نمیشوند و به مبارزه صحیح و منطقى خود ادامه میدهند. اعلام حکومت نظامى دلیل ضعف دستگاه و قانون شکنى بیشتر از طرف کسانى است که خود را مجرى قانون اساسى میدانند. جامعه روحانیت و ملت ایران این جنایات بى‏شمار و حکومت نظامى را محکوم میکند. ضمن طلب مغفرت و رحمت براى کشته‏شدگان به عموم برادران و خواهران مسلمان به خصوص داغدیدگان و مصیبت زدگان تسلیت عرض و از کسانى که با تعطیل عمومى برادرى و اخوت دینى خود را ثابت کرده‏اند تشکر نموده و از عموم مسلمانان انتظار داریم با توجه به رشد سیاسى و اجتماعى که دارند بهانه براى کشتار بدست دشمنان ندهند ملت ایران پیرو جامعه روحانیت و علماء اعلام میباشند و به اخبار جعلى و بى‏اساس جراید و وسایل خبرى و تهمت و اتهاماتى که نسبت به مقامات روحانى و ملى داده میشود ترتیب اثر نمیدهند. امید است برادران ایمانى نسبت به مجروحین و بازماندگان مقتولین حوادث اخیر از هرگونه کمک و مساعدت دریغ ننمایند.

محمدرضا موسوى‏الگلپایگانى سیدکاظم شریعتمدارى شهاب‏الدین الحسینى المرعشى

مهر و امضاء مهر و امضاء مهر و امضاء

تاریخ 21/6/57

ـ افسر نگهبان به دفتر ویژه و نخست‏وزیرى تلگرام نمود

ـ روز 23/6/37 در بولتن درج شود

گیرنده دفتر ویژه سرهنگ کلارستاقى ساعت 21

گیرنده نخست‏وزیرى مزینانى. گوینده ـ صبح امید

جهت بهره‏بردارى باستحضار رئیس دایره عملیات برسد.

1ـ اصل : الراجعون.