تعهد رژیم شاه به تأمین نفت اسرائیل


3318 بازدید

تعهد رژیم شاه به تأمین نفت اسرائیل
بر اساس اسناد زیر رژیم محمدرضا پهلوی متعهد به تأمین نیازهای نفتی رژیم صهیونیستی بود.

شماره: 4715
تاریخ: 16/10/1354
وزارت امور خارجه ـ اداره هشتم سیاسی

اغلب جراید اسرائیل در دو روز گذشته به نقل از مجله آمریکایی «نیوزویک» نوشته‌اند که شاهنشاه ایران تقاضای سوریه را برای قطع تحویل نفت به اسرائیل نپذیرفته و به حافظ اسد رئیس‌جمهوری آن کشور توضیح داده‌اند که حاضر نیستند تحویل نفت به اسرائیل را قطع نمایند، زیرا به هنری کیسینجر قول داده‌اند که اگر اسرائیل پیمان سازش جزئی با مصر را امضاء نماید و ابورودس را پس دهد نفت مورد نیاز این کشور را تأمین خواهند کرد. شاهنشاه همچنین درخواست سازمان آزادیبخش فلسطین را برای افتتاح دفتر آن سازمان در تهران رد کردند.
عل همیشمار در شماره مورخ 16/10/54 خود در این باره تفسیری تحت عنوان «نظریه شاهنشاه» به چاپ رسانده است و طی آن با اشاره به تلاش کشورهای مصر و عربستان سعودی و سوریه برای توسعه و استحکام روابط خود با ایران می‌نویسد:
* * *
وزارت امور خارجه
تلگراف شماره 3473 مورخ 12/7/54 رسیده از سفارت شاهنشاهی در بیروت
تاریخ ورود 13/7/54 تاریخ خروج 13/7/54 ساعت خروج: 10/18
جناب آقای دکتر خلعت‌بری وزیر امور خارجه

مجله الدستور می‌نویسد هنری کیسینجر بدون مشورت با پادشاه ایران کشور ایران را در لیست کشورهایی قرار داده که آمریکا به منظور تأمین نفت برای اسرائیل از استفاده نفت آنها تضمین داده و تأکید نموده که اسرائیل می‌تواند بر آنها متکی باشد.
در این مورد وزیر امور خارجه آمریکا به کمیته خارجی سنای این کشور گفته است که به اسرائیل وعده داده است در قبال خروج از منطقه نفتی ابورودیس نفت مورد نیاز را از ایران تأمین کند.
کیسینجر در این باره گفته است که در جریان تحریم نفتی اعراب در سالهای 1973ـ1974 ایران تمامی نفت موردنیاز اسرائیل را تأمین کرد.
قدر
در اداره هشتم سیاسی اقدام شد، بایگانی فرمایید 17/7/54
در بایگانی اداره هشتم سیاسی نگهداری شود 21/7/54
* * *
وزارت امور خارجه
تلگراف شماره 4785 مورخ 20/12/54 رسیده از سفارت شاهنشاهی در بیروت
تاریخ ورود 20/12/54 تاریخ خروج 20/12/54 ساعت ورود 1800 ساعت خروج 1810
وزارت امور خارجه
روزنامه الشعب زیر عنوان یک نفتکش ایرانی به طرف حیفا در حرکت است می‌نویسد:
از رادیو اسرائیل که به زبان فرانسه پخش می‌شد شنیدیم که گوینده با خوشحالی زایدالوصفی اعلام کرد اولین نفتکش اسرائیل با پرچم ایران به طرف حیفا در حرکت است و در تاریخ این نخستین باری است که از طریق کانال سوئز به اسرائیل نفت حمل می‌شود. الشعب اضافه می‌کند ما به این همبستگی عربی که رژیم سادات روی آن تکیه و علاقه نشان می‌دهد درود می‌فرستیم و به دفتر تحریم اسرائیل هم تبریک می‌گوییم اما اضافه می‌داریم که وجدان عربی امروز به ضربات تازیانه نیاز دارد تا بنای خود را بازیابد و واقعیت حال و تلخ خودآگاهی پیدا کنند.
قدر
* * *
وزارت امور خارجه
تلگراف شماره 10489 مورخ 3/12/53 رسیده از سفارت شاهنشاهی در بیروت
تاریخ ورود 4/12/53 تاریخ خروج 4/12/53 ساعت ورود 10 ساعت خروج 1030
وزارت امور خارجه
مجله الی‌الامام ارگان جبهه خلق دمکراتیک (گروه حواتمه) می‌نویسد: پانصد سرباز ایرانی در اسرائیل تعلیمات نظامی می‌بینند و این اقدام در مقابل تأمین نفت اسرائیل از طرف ایران است.
الی‌الامام از مجله سوئیس RAGNESS MILLINS نوشته است که نفت ایران با نفتکشهای حامل پرچم نروژ همه هفته به سوی اسرائیل سرازیر می‌شود و ایران تقاضای مکرر کشورهای عربی را دایر بر عدم صدور نفت به اسرائیل نادیده گرفته است.
روزنامه‌های اسرائیلی که در هفته گذشته انتشار یافته‌اند نوشته‌اند که اسرائیل بیش از نیمی از نفت موردنیاز خود را از ایران تأمین می‌کند.
قدر