انقلاب اسلامی در ارومیه (جلد اول)


1581 بازدید

انقلاب اسلامی در ارومیه (جلد اول)

رسمیت یافتن تشیع در ایران را می‌توان مهم‌ترین شاخصه ی هویت ملی به حساب آورد که در طول تاریخ ایران بعد از اسلام به وقوع پیوسته است. با گسترده شدن مذهب شیعه در جغرافیای ایران، آذربایجان محل تلاقی دو قدرت فزون خواه یکی عثمانی و دیگری روسیه تزاری بود. از آنجایی که رسمیت یافتن تشیع در ایران از آذربایجان و مسجد جامع تبریز در سال 907 ق آغاز شده بود، این منطقه بیشترین دفاع از هویت متعالی شیعی ایران را بیشتر برعهده گرفت و با این مشخصه ی مشترک نقش مهمی را در تداوم حیات ارزشی و فرهنگی ایران ایفا کرد. همچنان که آذربایجان در گذشته کانون‌ دفاع از ایران و تشیع بود، در جریان نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) نیز همگام با مردم سایر نواحی ایران نقش ارزنده‌ای در احیای هویت اصیل شیعی ایفا کردند.
ارومیه مهم‌ترین شهر آذربایجان غربی، از سالیان قبل از مشروطه تا بعد از آن در کانون فعالیت میسیونرهای مذهبی خارجی و تاخت و تاز اقوام مختلف از جیلوها گرفته تا اتباع سمیتقو بود و با دسیسه‌های بیگانگان اعم از انگلیس و روس و عثمانی روزهای دشوار بسیاری را پشت سر گذاشته است که اکنون هم در بازخوانی خاطرات کهنسالان آن سامان خودنمایی می‌کند. مردم این شهر پردرد چون مردم سایر شهرهای ایران همگام و همدوش با رهبری علمای شهر در تاریخ انقلاب اسلامی در تحقق خواسته‌های امام خمینی (ره) گام برداشته‌اند.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی افتخار دارد در تبیین تاریخ و پژوهش و انتشار تاریخ محلی انقلاب اسلامی توانسته قدم‌های خوبی را بردارد. انقلاب اسلامی در ارومیه از جمله این آثار است که براساس اسناد و خاطرات شاهدان و دست‌اندرکاران تاریخ انقلاب اسلامی تألیف گردیده است.


مرکز اسناد انقلاب اسلامی