گزارش عملیات تعمیر مدرسه فیضیه


1721 بازدید

گزارش عملیات تعمیر مدرسه فیضیه
شماره : 2092/م تاریخ 14/6/1342

جناب آقاى نخست‏وزیرمحترما باستحضار میرساند. طبق گزارش فرماندارى قم از صبح روز 6/6/42 براى تعمیر و مرمت مدرسه فیضیه بنا و عمله از طرف آیت‏اله گلپایگانى1 گمارده شده و از همان تاریخ تابحال بلا انقطاع مشغول تعمیرات هستند و کار هم بخوبى پیشرفت داشته و فرهنگ هم نظارت مینماید موضوع قابل عرض آنکه آیت‏اله گلپایگانى در ملاقات اولیه اظهار داشته‏اند از چندى پیش قصد تعمیر مدرسه را داشته‏اند و با آقایان خمینى و شریعتمدارى مطلب را در میان گذارده و اصرار بر موافقت آنان را داشتند آقایان مزبور موافقت نکردند و اظهار داشتند مدرسه فیضیه با این وضع سند مظلومیت طلاب و اهل علم است که بر آنها ظلم و ستم شده است و نیز آیت‏اله گلپایگانى اظهار داشته که منظور از تعمیر مدرسه در حال حاضر اینست که اولا دولت متحمل خرج نشود و دوم آنکه تدریس را شروع کنم که طلاب از سرگردانى رهائى یابند با اینکه بعضى مخالفت‏ها از ناحیه بعضى‏ها که خود را وابسته بآقایان قلمداد میکنند (منظور آقایان خمینى و شریعتمدارى) راجع به تدریس هست ولى من اعتنا نمیکنم و اینکار را از همه جهت مصلحت میدانم و از روز 7/6/42 آقاى گلپایگانى در مدرسه فیضیه شروع به تدریس کرده است مراتب براى استحضار بعرض رسید.

وزیر کشور

گیرندگان سازمان اطلاعات و امنیت کشور بایگانى شود 26/61ـ آیت‏اللّه‏العظمى سید حمدرضا گلپایگانى در سال 1282 در روستاى گوگد گلپایگان متولد شد وى از شاگردان مرحوم آیت‏اللّه‏العظمى ائرى یزدى بوده و سالها مرجعیت بخشى از ایران راعهده‏دار بود و در طول دوران زعامت خود خدمات علمى آموزشى و فرهنگى بسیارى به جامعه نمود و از ابتداى نهضت امام خمینى همواره از حامیان این حرکت بود و بعد از پیروزى انقلاب نیز مؤید حرکت کلى انقلاب بشمار مى‏رفت. وى در آذرماه سال 1372 و در سن 90 سالگى دارفانى را وداع گفت و در مسجد بالاسر حضرت معصومه (س) در قم مدفون گردید.