نهم تیرماه 1320

معرفی اعضای دولت رجبعلی منصور به مجلس

کابینه جنگ


رجبعلی منصور در هشتم تیر ۱۳۱۹ به جای متین دفتری به نخست‌وزیری منصوب شد و فردای آن روز دولت خود را به مجلس معرفی کرد که همان اعضای دولت متین دفتری بود.او در دوازذهم تیرماه 1320 موفق شد رای اعتماد مجلس را بدست آورد. در این دوران با اینکه جنگ جهانی دوم و اعلام جنگ متفقین و متحدین به یکدیگر در سال پیش آغاز شده بود، اما حمله آلمان به فرانسه و رویارویی طرفین عملا چند هفته پیش از آغاز نخست وزیری منصور بود.

پس از سه ماه نخست‌وزیری، روز پنجم تیر ۱۳۲۹ منصور به دربار احضار و به صورت غیرمنتظره‌ای از او خواسته شد استعفا بدهد. او استعفا را به شرطی پذیرفت که حکم سفارت ایتالیا به او داده شود، سرانجام همان جا به مدیرالملک جم که در ایتالیا سفیر شد تلگراف کردند که بازگردد و منصور استعفای دولتش را تقدیم کرد.


معرفی اعضای دولت رجبعلی منصور به مجلس