صدور اعلامیه از سوی آیت الله گلپایگانی در مورد وقایع 29 بهمن تبریز


1530 بازدید

صدور اعلامیه از سوی آیت الله گلپایگانی در مورد وقایع 29 بهمن تبریز


از : قم تاریخ 24/12/56

به : اداره کل سوم 312 شماره : 10215/21 هروز جارى اعلامیه‏اى از طرف آیت‏اله گلپایگانى خطاب به علماء و مردم تبریز منتشر و توزیع شده که در آن روز از حوادث تبریز اظهار تأسف کرده و از جانب خود و حوزه علمیه قم به علماء و عموم مردم خصوصا خانواده‏هاى داغدار تسلیت و از فداکارى مردم تجلیل و تقدیر کرده است در اعلامیه اضافه نموده اگر حکومت قانونى وجود داشت بجاى توجه بر اعتراضات منطقى و صحیح و احترام به احساسات مردم با اسلحه با آنها پاسخ داده نمى‏شد و اضافه کرده قاطبه مردم مسلمان این روشهاى ضد انسانى را محکوم میکنند و هرگز تسلیم برنامه‏هاى ضد اسلامى نمیشوند و در پایان خواستار اجراى احکام اسلام... عدالت اجتماعى برقرارى نظام اسلامى گردیده و به تاریخ 21 ربیع المولود 1398 هجرى امضاء و اعلامیه را به مهر خود ممهور نموده.

در پرونده 9292 بایگانى شود. مجتبوى 21/12/36

در بولتن درج شود. ... 24/12/36