زندگی‌نامه دکتر شهیدزاده همراه با تحلیل‌های مقطعی از وضع اجتماعی ایران


2442 بازدید

زندگی‌نامه دکتر شهیدزاده همراه با تحلیل‌های مقطعی از وضع اجتماعی ایران

راه بی بازگشت زندگی‌نامه دکتر شهیدزاده همراه با تحلیل‌های مقطعی از وضع اجتماعی ایران در نیم سده 1360 تا 1361 می‌باشد.

کتاب حاضر مجموعه خاطرات دکتر حسین شهیدزاده، نویسنده، مترجم و هنرمند خوش ذوقی است که سال‌های متمادی در عرصه سیاست و دیپلماسی نیز مشغول به کار برده است.

وی در سال 1301 و در قم در خاندانی سرشناس و خوشنام از بیت مرجعیت متولد شده است. بدون شک مهم‌ترین مقطع زندگی سیاسی وی مربوط به سال‌های 1352 تا 1355 است که مصادف با سفارت وی در کشور عراق بود. ره‌آورد وی از این دوره، انعقاد عهدنامه مرزی و حسن همجواری، ‌مشهور به قرارداد 1975 الجزایر بود که در جریان عقد این قرارداد وی توانست گوشه ای از توانایی‌های خود به ویژه در حوزه حقوق بین‌الملل را به اثبات برساند. شرح مبسوط این دوران در کتابی با عنوان ره‌آورد روزگار: گزیده خاطره‌ها همراه با نقدهای مقطعی از وضع سیاسی – دیپلماسی ایران در سال‌های پیش از انقلاب ذکر شده است.

کتاب دربردارنده357 صفحه در 21 عنوان (سرفصل) است:

مقدمه

سخنی با خوانندگان

مسافرتها

شهر ناآشنا

مدرسه عالی سپهسالار

کانونی ناآشنا

آقا عباد

مدرسه مبارکه شرف احمدی

دیدار دوست

تنها در جمع

خانه‌ای دیگر

باز هم شورآباد

دبیرستان حکیم نظامی

شهر افسونگر

شهریور سرنوشت‌ساز

کوخی در کاخ

عشق و جوانی

دانشگاه تهران

روزگاری دیگر

از دلگشا تا برن

یادی از دوستان اهل قلم

نویسنده در سخنی با خواننده این کتاب درباره عنوان کتاب نوشته است: نام کتاب را از آن جهت «راه بی بازگشت» گذاشتم که معتقدم هیچ راهی بی بازگشت تر و جبران ناکردنی‌تر از سپری شدن عمر و زندگی نیست و همان‌گونه که من با سپری شدن عمر و تجربه آموخته‌هایم گرایشی آرزومانند به ساده زیستن و از طبیعت بهره گرفتن زمان‌های گذشته را پیدا کرده‌ام، این کیفیت با پیشرفت تمدن صنعتی و پای‌بندی‌ها و نیازها یا اسارت‌های آن، روز به روز صورتی ناگزیرتر برای بیشتر مردم و شاید جامعه انسان‌ها به صورت کلی پیدا نکند. (صفحه 14)

«راه بی بازگشت: زندگی‌نامه همراه با تحلیل‌های مقطعی از وضع اجتماعی ایران» نگاشته حسین شهیدزاده در 376 صفحه است که توسط انتشارات اطلاعات در تهران منتشر شده است.


ical.ir