نخستین همایش بزرگداشت دهخدا هفتم اسفند برگزار می شود


1490 بازدید

علی افخمی در گفت وگو با خبرنگار حوزه ادبیات ایرنا ، شناساندن شخصیت علامه دهحدا به نسل جوان را از هدف های برگزاری این همایش عنوان کرد و گفت: مرحوم دهخدا بیشتر در بین فرهیختگان و دانشگاهیان شخصیتی شناخته شده بود.

وی با بیان اینکه این شخصیت باید به نسل جوان و جامعه فرهنگی بیشترشناخته شود، گفت: علامه دخدا به جز لغت نامه ی خود آثار گرانسنگ دیگری نیز از خود به جا گذاشته است که تنها مورد شناخت محققین و نسل قدیم بوده و کمتر مورد توجه و مطالعه نسل جوان قرار گرفته است.

وی با اشاره براینکه بیشتر مردم دهخدا را با لغت نامه او می شناسند ، گفت : این درحالی است که وی نگارش لغت نامه را از زمانی آغاز کرد که از فعالیت های سیاسی، اجتماعی و حرفه روزنامه نگاری محروم شده و در نوعی تبعید به سر می برد.

رئیس مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی خاطرنشان کرد: وظیفه خود می دانیم در زمینه شناخت مفاخر ملی همچون علامه دهخدا بیشتر فعال باشیم؛ شاید در گذشته بنا به دلایلی کمتر به این زمینه پرداخته شده اما امروز باید این کم کاری جبران گردد.

وی با بیان اینکه در این همایش قطعا به ابعاد مختلف شخصیت دهخدا پرداخته خواهد شد،گفت: شاید نسل جوان ما آگاه نباشند که مرحوم دهخدا به جز اینکه یک شخصیت برجسته علمی و فرهنگی بود ، فردی برجسته سیاسی و ملی این سرزمین نیز محسوب می شود.

رئیس موسسه لغت نامه دهخدا همچنین یادآور شد: مرحوم دهخدا در 2 دوره حساس از تاریخ این سرزمین به عنوان تنها کاندیدای ریاست جمهوری ایران مطرح شد و فقط به این دلیل که جمهوری در آن دوره ها مجال تحقق نیافت، نام دهخدا به عنوان اولین رییس جمهوری ایران ثبت نشد.در واقع می توان گفت دهخدا اولین کسی بوده که نامش به عنوان کاندید ریاست جمهوری در ایران مطرح شد.

نخستین همایش علامه دهخدا با حضور استادان دانشگاه تهران و شخصیت های فرهنگی و سیاسی کشور برگزار می شود.


ایرنا