سخنرانی در مسجد حکیم اصفهان


1466 بازدید

سخنرانی در مسجد حکیم اصفهان
مقام عالى را آگاه میسازم :صبح امروز ساعت 9 در مورخه 11/11/1357 گروه اطلاعاتى به مسجد سید و حکیم اعزام و نتیجه گزارش این گروه باین شرح بعرض میرسد :

1ـ در مسجد سید امروز هم تجمعى نبود و فقط گویا تعدادى از روحانیون در مسجد سید متحصن بودند.

2ـ اجتماع در مسجد حکیم بود و بیشتر صحبتهاى سخنران که شناخته نشد در مورد آیت‏الله خمینى بود.

3ـ قبل از سخنرانى سخنران تعدادى از بازاریان که در حدود 1000 نفر میشد راه‏پیمائى کرده و به مسجد حکیم آمدند و بعد از سخنرانى مسجد را ترک کردند.

4ـ امروز در شهر اعلامیه‏هاى گوناگونى پخش شده بود که نمونه‏ هائى از این اعلامیه‏ ها به پیوست تقدیم میگردد.

5ـ بطور کلى اوضاع اصفهان آرام و چهره ساکتى داشت. فرمانده گروه اطلاعات ستوان یکم محمود کریمى 11/11/1357استحضارا بعرض میرسد. ضمنا عنایت تیمسار را به اعلامیه پیوست مربوط به پرسنل [ناخوانا] جلب مى‏نماید. 11/11/57

اعلامیه ‏اى که بنام یک درجه دار [ناخوانا] توپخانه چاپ و منتشر شده باید در مراسم صبحگاه براى پرسنل قرائت شود. 12/11