آیت الله فلسفی: علمای شیعه ترسى از دولت ندارند


1654 بازدید

آیت الله فلسفی: علمای شیعه ترسى از دولت ندارند


در ساعت 0915 روز 14/3/42 فلسفى واعظ در حسینه واقع در خیابان سیروس1 پائین‏تر از چهار راه سرچشمه منبر رفته و اظهار داشت تبلیغات امروزه اثر زیادى در پیشرفت کارها دارد مثلاً روز عاشورا و کشته شدن امام حسین (ع) ماده خام بود واسارت اهل بیتش تبلیغات آن بود امروز اگر روحانیون بخواهند یک فرستنده براى تبلیغات دین اسلام بگذارند دولت مانع میشود و میداند که پته روى آب میافتد البته یک دستگاه تبلیغاتى داده‏اند که آنهم تلویزیون است که بدشمنان دین و مملکت سپرده شده راجع به علماى دین شیعه گفتند برخلاف کشیش‏ها و روحانیون سُنّى که حقوق از دولت میگیرند هیچ ترسى از دولت ندارند زیراحقوق بگیر دولت نیستند اگر هم بازداشت شوند مانعى ندارد زیرا باید صد نفر زندانى و کشته شوند تا تمام مردم در کمال آزادى زندگى کنند و این جا برخلاف امریکا است که اگر دولتى بر ضد قانونى رفتار کند مردم او را وادار به اطاعت از قانون میکنند و اضافه نمودمعاویه در تبلیغات ضد بنى هاشم و على سعى فراوان کرد و همیشه حکام پس از نماز به على بدگوئى میکردند ولى تبلیغات سوء او پس از مدتى از پرده بیرون آمد ما نباید از زندان بترسیم و زمانى که یکى از ما گرفتار میشود بترسیم باو نزدیک شویم باید همه با هم همصدا شویم اهانت ـ توهین و این قبیل تبلیغات علیه اشخاص حرام است ولى انتقاد صحیح واصولى جایز است روز قیامت از ظالم و مظلوم سئوال مى‏شود ظالم براى ظلمى [که] کرده و مظلوم براى اینکه تن به ظم داده است ما وقتى میرویم امریکا و اروپا میگوئیم مردم آنجا راحت و آزاد هستند ولى بدبختانه ما آزادى نداریم، باید ببینیم آنها چه کرده‏اند تا این آزادى را بدست آورده‏اند. البرز1ـ برگ خبر این گزارش بدینشرح است :

گیرنده: مدیریت کل اداره سوم

تاریخ: 14/3/42

شماره : 242

محترما بدینوسیله عین اطلاعیه واصله مربوط بسخنان فلسفى واعظ در حسینیه خیابان سیروس ساعت 0915 روز 14/3/42 بپیوست تقدیم میگردد. نشاط 14/3/42

آقاى شهابى 14/3

در پرونده نامبرده بایگانى شود.

شهابى