انتشار شرح حال نمایندگان کاشان در ادوار مجلس ملی


1719 بازدید

انتشار شرح حال نمایندگان کاشان در ادوار مجلس ملی

علمای کاشان در مشروطیت نقش بزرگی ایفا کردند و با زبان و قلم خود هم‌صدای آزادی خواهان شدند.
آیت‌الله ملا عبدالرسول مدنی کاشانی با نوشتن رساله انصافیه که از آثار معروف آن دوره درباره‌ی مشروطه است و استاد سخن سید احمد فخرالواعظین با خطابه‌های شورانگیز خود و شیخ یحیی کاشانی و شهید علی نراقی با فعالیت‌های بی‌شائبه‌ی خود در آگاه نمودن مردم با افکار آزادی خواهی و پیشبرد مشروطیت تلاش بسیار کردند و در زمانی که پیشوایان روحانی تهران به قم هجرت نمودند علماء و طلّاب کاشان با رهبری حاج میرزا فخرالدّین نراقی با آنها همگام شدند.
این کتاب مشتمل بر یک مقدمه در مورد نقش کاشان در جنبش مشروطه با حضور میرزا فخرالدین نراقی و فخر الواعظین خاوری از پیشگامان مشروطه در کاشان، شرح حال نمایندگان این شهرستان در مجلس شورای ملی از سال 1285 تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه 1357 طی 24 دوره همراه با تصویر اعتبارنامه‌های آنان است.
اولین نمایندگان کاشان آیت‌الله نظام‌الدین آل یاسین و میرزا سید حسن کاشانی در اولین دوره مجلس شورای ملی از 14 مهر ماه سال 1285 حضور داشتند، آخرین و بیست و چهارمین دوره آن نیز با نمایندگی ژاله ضرابی از 17 شهریور سال 54 آغاز شده و با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه سال 57 به پایان رسیده است.
در دوره سوم و هفدهم کاشان نماینده‌ای در مجلس نداشته است و در طی بیست و چهار دوره قانونگذاری 40 نفر نماینده از کاشان در مجلس شورای ملی بوده اند.
یکی از بخش‌های قابل توجه این کتاب معرفی نمایندگان فعال کاشان از جمله مبارزانی چون الله‌یار صالح در دوره شانزدهم و بیستم است همان نماینده‌ای که شاه به خاطر وجود وی در دوره بیستم مجلس را بست.
میرزا سید حسن‌خان زعیم به عنوان یکی از یاران مدرس، مبارز با رضاخان پهلوی و طرفدار گروه اقلیت در مجلس در دوره ششم مجلس شورای ملی نام برد که در کتاب شرح حال نمایندگان کاشان به فعالیت‌های روشنگرانه وی اشاره شده است.
کتاب شرح حال نمایندگان کاشان در ادوار مجلس شورای ملی نوشته‌ی محمد جمالی است که توسط انتشارات همگام با هستی در 500 نسخه منتشر شده است.
این کتاب با شماره ثبت 496306 در کتابخانه‌ی شماره‌ی یک مجلس شورای اسلامی موجود است.