سربازان اسرائیلی در تهران


2171 بازدید

سربازان اسرائیلی در تهران
موضوع: اظهارات بوریس یاوس کارشناس شوروی در معدن سنگرود
نامبرده بالا ضمن صحبت اظهار داشت شنیده‌ام در حکومت نظامی اخیر تهران از وجود سربازان اسرائیلی استفاده می‌شود زیرا شایع است که سربازان ایرانی حاضر به اجرای دستورات مافوق خود نیستند حتی در وقایع اخیر تهران یک سرباز به علت عدم اجرای فرمان مافوق خود به دستور او کشته می‌شود.
نظریه منبع: کارشناسان روسی شاغل در معدن سنگرود که بعضاً برای انجام مأموریتهای خود به تهران و اصفهان مسافرت می‌کنند از وقایع اخیر ایران ابراز ناراحتی می‌کنند.
نظریه 101/ و ـ منابع در زمینه شناسائی افراد مورد تماس با کارشناس توجیه شده‌اند.
نظریه 100/ و: با توجه به مفاد خبر تصور می‌شود بیگانه فوق‌الذکر با عنوان کردن این قبیل مطالب درصدد جمع‌آوری اخباری در مورد وقایع اخیر باشد.