استدلال هویدا برای توجیه جشنهای 2500 ساله!


3204 بازدید

استدلال هویدا برای توجیه جشنهای 2500 ساله!
موضوع: اظهارات آقای هویدا نخست‌وزیر در مورد جشنها

برابر اطلاع روزنامه Le –mond چاپ پاریس مورخه 10 و 11 اکتبر به نقل قول از آقای هویدا نوشته که نخست‌وزیر ایران این امر را پذیرفته که مخارج جشنها بسیار سنگین بوده و نیز در شماره 10819 روزنامه jornal, Tehran مورخه / 23 مهر ماه 50 نوشته آقای هویدا ضمن مصاحبه‌ای که با وی به عمل آمده بیان داشته است همانطوری که یک زن زیبا خود را می‌آراید که مورد توجه قرار گیرد ما هم خود را آراستیم که زیبا شویم و مورد توجه قرار گیریم.
ملاحظات:
به فرموده جهت تحقیق نسبت به اینکه ‌آیا آقای هویدا چنین مطلبی را اظهار نموده است یا خیر.