علی اکبر داور در کنار رضاخان


133 بازدید

علی اکبر داور در کنار رضاخان

عکس علی اکبر داور نفر سمت راست در کنار رضاخان در سال 1315 این عکس احتمالا جزوآخرین عکس های داور در کنار رضاخان است. زیرا داور در بهمن ماه همین سال به طور ناگهانی درگذشت. با آنکه علت مرگ راز آلود او مشخص نیست اما احتمال بیشتری داده می شود خودکشی کرده باشد. 

علی‌اکبر داور متولد۱۲۶۴ خورشیدی در تهران ، از رجال سیاسی اواخر قاجار و دورهٔ رضاخان بود. اونقش برجسته ای در بنیانگذاری دادگستری نوین در ایران داشت .همچنین در دوره ای که وزیر مالیه بود ،نقش مهمی در اصلاح امور اقتصادی ایران داشت. او از عوامل مهم تحکیم سلطنت پهلوی و پیشبرد سیاستهای رضا شاه بود. با این همه  در ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ پس از یازده سال خدمت به سلطنت پهلوی به دنبال بروز اختلاف با رضاخان  و تحقیر شدنش توسط  او، افسرده شد و گفته می شود بدلیل  ترس از برخورد رضاخان با خودش ، در منزل خودکشی کرد.