یادداشت کمیته اتحادیه مسیحیان فلسطین خطاب به سازمان‌های مذهبی و سیاسی جهان

طرح تقسیم فلسطین را محکوم می‌کنیم


تاریخ سند: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۲۷

از: سفارت کبرای شاهنشاهی ایران - قاهره

به: وزارت امور خارجه

یادداشت کمیته اتحادیه مسیحیان فلسطین خطاب به کلیه تشکیلات مذهبی و سیاسی دنیا که [یک] نسخه از آن را نیز به این سفارت فرستاده‌اند، برای آگهی وزارت متبوعه به پیوست تقدیم می‌گردد.

سفیرکبیر - دکتر قاسم غنی

قسمتی از یادداشت کمیته اتحادیه مسیحیان فلسطین:

«وضعیت غم‌انگیز و اسفناک فعلی فلسطین نمایندگان کلیه جمعیت‌های مسیحی را با توجه به مسئولیتی که در مقابل جمعیت‌های خود از لحاظ روحانی و اخلاقی و مادی دارند، ناگزیر به تشکیل جلسه‌ای نمود تا درباره وضعیت غیرعادی که در کشور مزبور به وجود آمده است بحث نمایند...اتحاد مسیحی صریحاً اعلام می‌دارد که طرح تقسیم فلسطین را تقبیح می‌نماید، زیرا مطمئن است که چنین طرحی جنبه قدسیّت ارض مقدس را که از لحاظ طبیعی و تاریخی غیر قابل تقسیم می‌باشد، نقض و در عین حال موجب غصب حقوق طبیعی عربها که ملت کشور مزبور می‌باشند خواهد شد. به علاوه اتحادیه مسیحی اعلام می‌دارد که هر اقدامی که به موجب آن بخواهند جبراً سیاست غلطی را تحمیل نمایند، قطعاً محکوم به عدم موفقیت خواهد بود زیرا حق قوی‌تر از زور است...جمعیت عرب مسیحی فلسطین چه از لحاظ اصول و چه از حیث عمل، با برادران مسلمان خود، برای مقاومت و جلوگیری از نقض حقوق و تجاوز به خاک‌شان توافق تام دارند...»


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
طرح تقسیم فلسطین را محکوم می‌کنیم