انتشار چکیده مقالات چهارمین نشست تخصصی تاریخ مجلس


2022 بازدید

انتشار چکیده مقالات چهارمین نشست تخصصی تاریخ مجلس

چهارمین نشست تخصصی تاریخ مجلس با موضوع «نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی (دوره‌های هفدهم و هجدهم)» اخیرا به همت مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این رابطه کتاب چکیده مقالات چهارمین نشست تخصصی تاریخ مجلس نیز منتشر شده است. فهرست عناوین و نویسندگان چکیده‌های مجموعه مزبور به شرح ذیل است:
فعّالیت مطبوعات طی مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی/ رقیه آقابالازاده شللو- الهام رجایی
مجلس هجدهم و قرارداد کنسرسیوم/ سیّدعلیرضا ابطحی فروشانی - مریم زارع
انقطاع مشروطیت و تکتازی سلطنت از پایان مجلس هفدهم/ محمدامیر احمدزاده
بررسی مصوّبات قضایی در مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی/ زینب احمدوند
نگاهی به فعّالیت حقوق زنان در مجالس دورۀ هفدهم و هجدهم/ زینب احمدوند - زهرا حسین‌هاشمی - فاطمه علیان
مجلس و دولت‌ها/ راضیه احمدی
فعّالیت‌های انتخاباتی دورۀ هفدهم مجلس شورای ملّی در استان خراسان (مشهد،بیرجند، نیشابور و کاشمر)/ مهدی احمدی
انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملّی و درگیری‌های حزبی؛ (مورد مطالعه: حزب برادران و حزب ایران در شیراز)/ مهدی احمدی  - ابراهیم خاکسار بلداجی
علل کشمکش دکتر مصدّق و مجلس هفدهم/ علی اخضری - زهرا حسین هاشمی - فاطمه علیان
انطباق لوایح و اصلاحات دکتر مصدّق با مبانی اسلامی/‌‌ علی اخضری - فاطمه علیان - زهرا حسین‌هاشمی
ارزیابی مجلس هفدهم شورای ملّی از منظر مطبوعات اصفهان (مطالعۀ موردی: روزنامۀ چهلستون و روزنامۀ مجاهد)/‌‌ علی اخضری -  بهناز قائدشرفی -  مینا معینی
بررسی و ارزیابی کابینۀ دکتر مصدّق در مجلس هفدهم شورای ملّی/‌‌ علی اخضری - بهناز قائدشرفی مینا معینی
علّت و چگونگی طرح رفراندم در دورۀ هفدهم مجلس شورای ملّی/‌‌ علی اخضری - مینا معینی -بهناز قائدشرفی
ترکیب اجتماعی نمایندگان مجلس هفدهم/‌‌ طیّبه ادریسی
اصفهان و انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملّی/‌‌ احسان اسدالهی دهقی
استقلال پارلمان در پرتو بررسی انحلال مجلس هفدهم/‌‌ فرید اسدی
بررسی طبقات اجتماعی نمایندگان مجلس شورای ملّی در دورۀ هفدهم و هجدهم/‌‌ معصومه اسدی
کالبدشکافی تقابل جبهۀ ملّی با دو فراکسیون سلطنت‌طلبان و طرفداران انگلیس (در مجلس هفدهم)/‌‌ ابوالفضل اسکندری فاروجی - جلیل قصّابی گزکوه - ملیحه ربیعی فاروجی
نقش مجلس هفدهم در تحوّلات حکومت چهار روزۀ قوام تا قیام سی تیر/‌‌ ابوالفضل اسکندری فاروجی - جلیل قصّابی گزکوه - ملیحه ربیعی فاروجی
نقش آیت‌الله کاشانی و مجلس در برابر استعمار انگلستان/‌‌ شمس‌الدین امرایی
نگرش چلنگر به مجلس هفدهم شورای ملّی/‌‌ حبیب بابایی
چرایی اختلافات دکتر مصدّق و مجلس هفدهم/‌‌ علی باقری دولت‌آبادی - حسین خادم‌پیر
بررسی تطبیقیِ عملکرد مجالس هفدهم وهجدهم شورای ملّی/‌‌ علی بحرینی
مجلس، استعمار و نفت/‌‌ علی بحرینی
روابط دولت و مجلس؛ (مطالعۀ موردی: مجلس هجدهم)/‌‌ حمید بصیرت‌منش -  فرهاد سهامی
مجلس و بهائیت/‌‌ حمید بصیرت‌منش -  طاهره واحدی
مجلس و تحوّلات سیاسیِ خاورمیانه/‌‌ حمید بصیرت¬منش  -  کلثوم کریم‌پور
مجلس هفدهم و سیاست موازنۀ منفی دکتر مصدّق/‌‌  فاطمه بیژنی -  محمدجعفر چمنکار
لایحۀ منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در مجلس هجدهم/‌‌ مرضیه بیگی‌زاده
دخالت‌های استعمارگرانۀ انگلیس در موضوع نفت در دورۀ هفدهم مجلس شورای ملّی (با استناد به روزنامۀ مهدآزادی تبریز)/‌‌ سیدمسعود پیمان - یلدا رنجبر خراسانی
از انتخابات تا انحلال؛ آغاز و انجام مجلس هفدهم بر اساس اسناد منتشر نشدۀ آرشیوهای بریتانیایی/‌‌ مجید تفرشی
مجلس هفدهم و ملّی شدن صنعت شیلات/‌‌ مریم ثقفی
بررسی قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در مجلس هفدهم/‌‌ زری جاویدی
مقایسۀ اعتبارنامه¬ های نمایندگان مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی (از نظر محتوا)/‌‌ زری جاویدی
روند برگزاری همه¬‌پرسیِ انحلال هفدهمین دورۀ مجلس شورای ملّی (۱۲ مرداد ۱۳۳۲)/‌‌ نرجس جاویدی
ترکیب اجتماعی نمایندگان مجالس هفدهم و هجدهم و نقش آن در تضعیف جایگاه و کارکرد مجلس و احیای نظام استبدادی/‌‌ علی‌اکبر جعفری - عادل شعبانی - آرمان فروهی
بررسی نقش «لمپن‌»ها در انتخابات و بلواهای دوره‌های هفدهم و هجدهم مجلس شورای ملّی/‌‌ علی‌اکبر جعفری - مینا معینی - بهناز قائدشرفی
تحوّلات اقتصادی کرانه‌های خلیج‌فارس در خلال دوره‌های هفدهم و هجدهم مجلس شورای ملّی/‌‌ محمدجعفر چمنکار
مصدّق و اصلاح قانون انتخابات در مجلس هفدهم/‌‌ محمدجعفر چمنکار - عبدالله حسن‌نژاد
بررسی مسئلۀ نفت ایران و تقابل با شرکت نفت ایران و انگلیس در مجالس هفدهم و هجدهم (با تأکید بر صورت مذاکرات مجلس)/‌‌ محمد حسن‌نیا
تعامل مجلس و دربار در سال‌های‌‌‌‌ 1331 و 1334‌‌‌‌ بر اساس منطق قدرت/‌‌ عبدالرحمن حسنی‌فر
لوایح مطبوعاتی مجلس شورای ملّی در دورۀ پهلوی (از سال1331 تا 1334)/‌‌ معصومه حیدری - کبری حیدری
رویکرد مجلس هفدهم در مواجهه با اقدامات دولت دکتر محمّد مصدّق/‌‌ مسعود خاتمی - محمدحسین علیزاده مجید علیپور
عملکرد نمایندگان ساری در هجدهمین دورۀ مجلس شورای ملّی با تکیه بر اسناد و مشروح مذاکرات/‌‌ سیّدمحی‌الدین خلخالی - عباس عربی
مجلس هفدهم و فعّالیت‌های جبهۀ ملّی/‌‌ اکرم درزی رامندی
مجلس هجدهم شورای ملّی و قرارداد کنسرسیوم نفت/‌‌ مریم رجبی جوشقانی
مجلس و عشایر/‌‌ مریم رفیعی
بررسی ورود و نحوۀ فعّالیت نمایندۀ تالش در دوره‌های هفدهم و هجدهم مجلس شورای ملّی/‌‌ علی رفیعی - اکبر شریف‌زاده
اساسنامه و روند تشکیل سازمان برنامه/‌‌ ماندانا رضائی همدانی
عملکرد سیاسی دکتر کریم سنجابی در مجلس هفدهم/‌‌ حسین رهبریان
بررسی فعّالیت‌های نیروهای مذهبی در رقابت‌های انتخاباتی دورۀ هفدهم مجلس شورای ملّی به روایت اسناد/‌‌ رحیم روحبخش
مجلس هفدهم و مسئلۀ نفت/‌‌ بهمن سراحیان
مناطق ناآرام در انتخابات مجلس هفدهم/‌‌ عباس سرافرازی
مجلس هفدهم و اقدامات اقتصادی و مالی/‌‌ حبیب‌اله سعیدی‌نیا -  احمد لعبت‌فرد
بررسی وضعیّت نفت در دورۀ هفدهم مجلس شورای ملّی/‌‌ مریم سلیمی‌مفرد
مجلس هفدهم؛ مرز میان مشروطه‌خواهی و اقتدارگرایی/‌‌ علیرضا سمیعی اصفهانی - مرضیه ملایی
تأثیر نیروهای سیاسی و فراکسیون‌های مجلس شورای ملّی بر تحوّلات نفت در ایران (بین سال‌های ‌‌‌‌1334 – 1331)/‌‌ علیرضا سمیعی اصفهانی -  سجاد میرالی
سردار فاخر حکمت و مجلس هجدهم شورای ملّی/‌‌ یونس صادقی  - مرضیه محمّدی
بررسی مذاکرات مجالس هفدهم و هجدهم در خصوص مسئلۀ بحرین و منافع ملّی ایران در خلیج‌فارس/‌‌ عزّت طهماسبی‌فر  - فروغ بحرینی
بررسی چگونگی تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در مجلس هجدهم شورای ملّی/‌‌ عباس عربی - سیدمحی‌الدین خلخالی
مجلس هفدهم و قیام سی تیر (۳۰ تیر ۱۳۲۹)/‌‌ مریم عزیزیان
منبع‌شناسی دکتر محمّد مصدّق، مجلس و جریان ملّی شدن صنعت نفت ایران/‌‌ سینا فروزش
مجلس و فروپاشی طرح ملّی¬ کردن سیاست/‌‌ سیروس فیضی
بررسی چگونگی تعاملات مجلس و دولت در دورۀ هفدهم مجلس شورای ملّی/‌‌ محمدوزین کریمیان - بهاره کلاهی
زمینه‌های انتخابات مجلس هفدهم شورای ملّی در کرمانشاه/‌‌ ناهید کشتمند
بررسی عملکرد نمایندگان شهر اصفهان درهجدهمین دورۀ مجلس شورای ملّی (با تکیه بر مشروح مذاکرات)/‌‌ کیمیا کشتی‌آرا - پریسا امینیان
جبهۀ ملّی و انتخابات مجلس هفدهم/‌‌ مرضیه کوشکی
آرایش نیروهای سیاسی ـ مذهبی وانتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملّی در همدان/‌‌ ابوالفتح مؤمن
نمایندگان مجلس شورای ملّی و کفن‌پوشان کاروانسرا سنگی/‌‌ ابوالفتح مؤمن
بررسی جریان انتخابات کرمانشاهان در دورۀ هفدهم/‌‌  سهیلا مرادی
مجلس و نفت/‌‌ عباس مظلوم
احزاب سیاسی مجلس هفدهم/‌‌ زینب معصومی
تأثیر جریان ملّی‌‌گرایی بر عملکرد دورۀ هفدهم مجلس/‌‌  سمیّه مقدم
مجلس و حقوق زندانیان/‌‌ توران منصوری - الهام رجایی
حزب توده و انتخابات مجلس هفدهم/‌‌ فریبا میرزایی
روان‌شناسی سیاسی در جریانات سیاسی مجلس هفدهم/‌‌ سینا میرشاهی
موانع مصدّق در اجرای برنامۀ سیاست اقتصادی/‌‌ سینا میرشاهی
حزب توده، مصدّق و مجلس هفدهم/‌‌ زینب ناصری لیراوی
حزب زحمتکشان و کودتای 28‌‌ مرداد/‌‌ زینب ناصری لیراوی
مجلس و سرانجام صنعت نفت/‌‌ زینب ناصری لیراوی
استخدام متخصّصین خارجی و مجلس هجدهم/‌‌ فاطمه نجفی
قراردادها و معاهدات بین‌المللی ایران در دورۀ هجدهم مجلس شورای ملّی (1335-1332هـ.ش.)/ فاطمه نجفی - معصومه حمدانی
بررسی تطبیقی ساختار و عملکرد مجالس هفدهم و هجدهم شورای ملّی/‌‌ فاطمه نجفی -  زهرا کورش احسن
«عشایر» در نطق های قبل از دستور دوره‌های هفدهم و هجدهم مجلس شورای ملّی/‌‌ عباس نوروزی
قشقایی‌ها و نهضت ملّی شدن صنعت نفت/‌‌ فتّانه نوروزی
انتخابات مجلس هفدهم و فعّالیت نمایندگان آیت‌الله کاشانی در آذربایجان/‌‌  رحیم نیکبخت
بررسی مسائل فرهنگی در مجلس هجدهم/‌‌ الهام نیّری
بررسی مسائل کشاورزی در دورۀ هجدهم مجلس/‌‌  الهام نیّری
روابط ایران و انگلستان از دیدگاه مجلس هفدهم و هجدهم شورای ملّی/‌‌ هادی وکیلی - ابوالفضل اسکندری‌ فاروجی - جلیل قصابی گزکوه
بررسی مواضع مجلس هجدهم در قبال مسائل کارگران/‌‌ مرتضی ویسی
بررسی تطبیقی لوایح فرهنگی مجالس هفدهم و هجدهم (کابینه‌های دکتر مصدّق و ارتشبد زاهدی)/‌‌ مرتضی یوسفی‌زادگان