چه کسی پای آمریکایی‌ها را به ایران باز کرد


3996 بازدید

چه کسی پای آمریکایی‌ها را به ایران باز کرد

احمد قوام، معروف به «قوام السلطنه» از جمله سیاستمدارانی است که نام و سرنوشت او به دوران پهلوی اول و دوم گره خورده است‌.

او پنج بار نخست وزیر شد؛ اگر چه کابینه‌های وی غالباً عمر کوتاهی داشتند، امّا خطی که قوام در مدیریت سیاسی جامعه ایران از اولین سال قرن جاری هجری دنبال کرد، مهمترین بستر را برای نفوذ امریکا در اقتصاد و سیاست و فرهنگ جامعه ایرانی باز کرد.

63 سال قبل وی برای واپسین مرتبه و در پی استعفای دکتر مصدق در 24تیرماه 1331، فرمان نخست وزیری را دریافت نمود، اما این بار وقت با وی یار نبود و در پی قیام ملی ملت ایران در 30 تیر 1331 به رهبری آیت الله کاشانی، مجبور به استعفاشد. مصدق از باب خویشاوندی و نیز اعتقاد به اینکه وی درکشتار 30 تیر نقشی نداشته است، او را از محاکمه و محکومیت مصون نگاه داشت.


مشرق