جام شراب در اورشلیم‌


1388 بازدید

جام شراب در اورشلیم‌
مراتب زیر دربارة سال نو جهت اطلاع به عرض می‌رسد: 7/1/45
1ـ از طرف دوستان یک سبد گل و یک چراغ رومیزی بزرگ و سه اسباب‌بازی جهت فرزندان نمایندگی و کارت تبریکی از طرف رئیس سرویس و کلیه رؤسای ادارات مربوطه سرویس واصل گردید.
2ـ وزرات امورخارجه زیتون،1یک سبد زیبا محتوی 10 بطری از مشروبهای مختلف ساخت کشور ارسال نمود.
3ـ تعدادی از ایرانیان گل و کارت تبریک فرستاندند
4ـ شب عید نوروز از طرف ایرانیان مقیم مجلس جشنی در یکی از هتلهای شهر برقرار گردید و در این مجلس آقایان دکتر صدریه و «زر» نماینده ایرانیان مقیم در پارلمان و چند نفر دیگر سخنرانی نمودند و مدعوین به افتخار شاهنشاه آریامهر چندین مرتبه کف زده و ابراز احساسات نمودند.
5ـ شب دوم فروردین در منزل آقای صدریه که ضمناً محل کنسولگری نیز می‌باشد ایرانیان سرشناس مقیم و محصلین ایرانی برای تبریک سال نو حضور به هم رسانیدند.
6ـ در چهارم فروردین مجلس شام باشکوهی در کینگ هتل اورشلیم جهت عروسی دختر برادر آقای کشفی نماینده اقلیت یهود در مجلس شورای ملی ایران و پسر آقای امید یکی از ایرانیان سرشناس و ثروتمند و صاحب هتل مزبور برقرار گردید. در این مجلس آقایان کشفی و امید و دکتر صدریه سخنرانی نمودند و آقایان کشفی و امید در حضور اعضای وزارت خارجه زیتون و شخصیتهای سرشناس این کشور نطق بسیار جالب و مؤثری درباره ایران و تجلیل و تمجید از شاهنشاه آ‌ریامهر نمودند و مدعوین با کف‌زدنهای شدید ابراز احساسات نموده و جام خود را به سلامتی شاهنشاه آریامهر نوشیدند.1ـ سرویس اطلاعاتی اسرائیل