اعتراض به نقض حقوق بشر


2539 بازدید

اعتراض به نقض حقوق بشر
مسئولان محترم کمیته ایران دفاع از حقوق بشردامت توفیقاتهم
با احترام و درود و سپاس فراوان موقعیت استثنایی و بی‌نظیری که به ابتکار آن عناصر شریف و شجاع در فضای مختنق و گرفته ایران پدید آمده به اینجانبان فرصت می‌دهد که یکی از دهها رفتار غیر قانونی مأموران دولتی را که در دوران تبعید غیر قانونی اینجانبان به شهرستان ایرانشهر واقع در قلب بلوچستان و در فاصلة 2000 کیلومتری تهران انجام گردیده مطرح ساخته ضمن تقاضای طرح تعقیب آن در قلمرو فعالیت‌‌های آن کمیته در داخل کشور، مصراً درخواست نماییم که عین این گزارش را به مقامات و مراجع ذیصلاح جهانی از قبیل مجمع حقوقدانان بین‌المللی و کمیتة دفاع از حقوق بشر و صلیب سرخ جهانی وغیره ارائه نموده بدین وسیله نقطه‌ای بسیار کوچک و در عین حال پرمعنایی از رفتارهای غیر قانونی هیأت حاکمه ایران با معترضان و مخالفان خود را در معرض دید و اطلاع ‌آنان قرار دهید.
و اینک اصل موضوع:
شهربانی ایرانشهر در سه هفته قبل پیرو یک اخطار شفاهی به گماشتن یک پست کنترل بر در خانه‌ای که مسکن اینجانبان است مبادرت ورزیده. این مأمور که در تمام ساعات شبانه‌روز به مراقبت اشتغال دارد موظف است همه مسافران دیدار کنندگانی را که از شهرستان‌ها و از همه نقاط ایران برای دیدار با اینجانبان به آن شهر آمده‌اند ابتدا مورد پرسش قرار داده و کارت شناسایی از آنان بخواهد و مشخصات آنان را یادداشت کند و سپس غالباً آنان را به ادارة شهربانی جلب یا هدایت نماید. در مواردی نیز اطلاع حاصل شده که مأمور مزبور با ادای سخنان تهدید‌آمیز از ورود شخص دیدار کننده جلوگیری کرده است. لازم است تذکر داده شود که چگونگی انجام کارهای یاد شده بر حسب تفاوت اخلاق و احساسات شخص مأموران ـ که هر چهار ساعت یکبار تعویض گردیده و به نوبت، پست نامبرده را عهده‌دار می‌شوند ـ متفاوت می‌باشد و گاه این رفتارها با خشونتی نامتناسب انجام می‌شود.
اینجانبان یکنوبت در تاریخ 6/3/57 و نوبت دیگر به عنوان اتمام حجت در تاریخ 11/3/57 کتباً به این عمل غیر منطقی و مخالف با قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر به شهربانی اعتراض کردیم و چون هیچگونه تغییری در عمل مسئولان شهربانی مشاهده نشد لازم دانستیم که آن کمیتة محترم را در جریان امر قرار دهیم. رونوشت دومین نامة اعتراضیه پیوست است.
سید‌علی خامنه‌ای (تبعید شده از 23/9/56 از مشهد) محمد‌کاظم راشد یزدی (تبعید‌شده 12/1/57 از یزد) سید‌محمد‌علی موسوی (تبعید‌شده 21/1/57 از گرمسار) سید‌فخرالدین رحیمی خرم‌آبادی تبعید شده 21/2/57 از خرم آباد)