انتشار کتاب «سازمان اجتماعی ایل بختیاری»


3462 بازدید

انتشار کتاب «سازمان اجتماعی ایل بختیاری»

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، کتاب « سازمان اجتماعی ایل بختیاری» به قلم بهرام امیراحمدیان را منتشر کرد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، در مقدمه این کتاب آمده است: جامعه عشایری کشور سابقه ای طولانی در تاریخ و فرهنگ ایران زمین دارد، از زمانهای گذشته بخشی از مردم در پهنه جغرافیایی ایران، نوعی از زندگی را برگزیده اند که با استفاده از چراگاه های طبیعی، به پرورش دام می پردازند و فعالیت عمده آنان دامداری است.

جامعه عشایری کشور در کنار جامعه شهری و روستایی، جامعه سومی را به وجود آورده است، این جامعه با گذشت قرون در اثر عواملی گوناگون اهمیت خود را از دست داده است.

در ادامه آمده است: تاکنون درباره زندگی بختیاری ها، پژوهشگران ایرانی و خارجی، سازمان های دولتی، منطقه ای و ملی در مقاطع زمانی گوناگون تحقیقاتی کرده اند.

امیراحمدیان می نویسد: برای تکمیل اینگونه مطالعات و پرکردن جای خالی یک بررسی موضوعی با استفاده از آخرین اطلاعات به دست آمده بر آن شدیم که به این بررسی بپردازیم فرضیه ای که در این پژوهش مورد نظر بوده دگرگونی و تحول بسیار ژرف در ساختار جامعه عشایری ایل بختیاری است.

هدف نگارنده از این مطالعه شناخت اجتماعی یا شجره نامه عشایر کوچنده بختیاری است.


ایرنا