اجتماع باشکوه مردم تهران در حمایت از ملت فلسطین

قطعنامه مردم تهران در سال ۱۳۲۷ درباره وقایع فلسطین


روزنامه اطلاعات؛ ۳ خرداد ۱۳۲۷:

این قطعنامه که درباره اوضاع فلسطین تهیه شده بود، عصر جمعه[۳۱ اردیبهشت] در مسجد شاه قرائت و مورد تأیید عموم واقع شد:

در این موقع که براثر دسایس دولت‌های استعمارطلب غربی، معدودی تروریست جهود خونخوار با تشکیل دولت پوشالی اسرائیل و توسل به اسلحه و سرنیزه حیات و حیثیت دینی و سیاسی برادران مسلمان ما را به خطر انداخته و از اِعمال بی‌رحمانه‌ترین جنایات و بیشرمانه‌ترین سلّاخیها درباره ملل اسلامی و برادران عرب ما کوتاهی نمی‌نمایند و در این زمان که دولت‌های استعماری و ضد اسلام غربی با کمک‌های عملی خود به اقلیّت فاسد جهودهای فلسطین حقوق حقّه و حدود و ثغور قانونی و مشروع ملل اسلامی را به خطر انداخته‌اند و نیز در موقعی که دسته‌ای تروریست سفّاک برخلاف کلیه موازین و قوانین موضوعه بین‌المللی قصد تصاحب و غصب حقوق مشروع مسلمین را داشته و دست به شدیدترین جنایات و سلّاخی‌های وحشتناک زده‌اند، ملت مسلمان ایران لازم و واجب دانست که تنفّر و انزجار شدید خود را بر علیه کلیه دسایس خائنانه دُول ضد اسلام و جنایات و سلّاخیهای تروریست‌های جهود اعلام داشته و طی این اجتماع با عظمت تاریخی آمادگی عملی خود را برای شروع مبارزه در راه حفظ مبانی دین مقدّس اسلام و صیانت حقوق حقّه و حدود و ثغور ملل اسلامی اعلام دارد. ملت مسلمان ایران با برپا ساختن این میتینگ باشکوه و اجتماع شورانگیز اولین قدم مبارزه بر علیه ظلم و ستم و زور و قلدری را برداشته و تا رسیدن به هدف مقدّس خود از پای نخواهد نشست.

ملت مسلمان ایران طی مواد ششگانه زیر منویات مقدّس خود را به دنیا اعلام می‌دارد:

۱- ملت مسلمان ایران از دسایس خائنانه ضد اسلام دولت‌های استعماری غربی بر علیه دین مقدّس اسلام جداً و شدیداً متنفّر و منزجر است.

۲- ملت مسلمان ایران با ارسال اسلحه از طرف دولت آمریکا به فلسطین جداً مخالف بوده و به نام حفظ صلح جهانی، عدم مساعدت با این ملت فاسد را خواستار است.

۳- ملت مسلمان ایران از دولت و مجلس خواهان است که در حدود وظایف اسلامی و قانونی خود از مساعدت و همکاری با مسلمانان نسبت به قضایای فلسطین کوتاهی ننماید.

۴- ملت مسلمان ایران از دولت و مسئولین امر خواستار است از اقامت یهودیانی که از ممالک عربی فرار نموده‌اند در ایران جداً جلوگیری کرده و نگذارند که این جاسوس‌های فراری و افراد فاسد و خائن مصالح ما را بازیچه نقشه‌های پلید خود سازند.

۵- ملت مسلمان ایران به جهودهای داخلی و خارجی که متخلّف و متمرّد از قوانین موضوعه هستند و امروز سرمایه و آذوقه این کشور را سیل‌آسا به فلسطین سرازیر نموده و در شکست مسلمانان کوشش میکنند و اسامی آنها ثبت و ضبط است، رسماً اعلام می‌کنند که از مجازات شدید و کیفر بی‌رحمانه مسلمانان مصون نبوده و به زودی سزای اعمال بی‌شرمانه خود را خواهند دید. البته جهودهای دیگر مصون و محفوظ خواهند بود.

۶- ملت مسلمان ایران عملیات وحشیانه و جنایات بی‌رحمانه جهودهای تروریست فلسطین را با دیده تنفّر و انزجار نگریسته و خصومت آشتی‌ناپذیر خود را با این دشمنان عالم بشریّت اعلام می‌دارد.


قطعنامه مردم تهران در سال ۱۳۲۷ درباره وقایع فلسطین