انتشار کتاب تاریخ و میراث ایران


1730 بازدید

انتشار کتاب تاریخ و میراث ایران

به گزارش خبرگزاری رسا، کتاب تاریخ و میراث ایران به  قلم پروفسور جان اِی. بویل و با ترجمه جعفر محسنی از سوی انتشارات ققنوس چاپ و روانه بازار نشر شد. 
 
کمتر کشوری وجود دارد که از نظر قدمت و تنوع تاریخی بتواند با ایران رقابت کند؛ کافی است به یکی از نقشه‌های خاورمیانه نگاهی بیندازیم تا دریابیم چرا تاریخ این منطقه از جهان اینقدر پر حادثه بوده است.
بخش عمدة کشور ایران بین فرورفتگی‌های دریای خزر و خیج‌فارس قرار گرفته و در نتیجه قلمرو آن اغلب پلی برای مهاجرت مردم و قبایل مناطق پهناور آسیای مرکزی و فراسوی آن به سمت غرب ، و گاهی در جهت عکس بوده است.
 عیلامی‌ها اولین مردمان ایران بودند که از تاریکی عصر باستان به روشنایی اوایل دوره تاریخی پا نهادند؛ آنها در بعضی از مناطق کوهستانی جنوب غربی ایران ساکن شدند و بعضی دیگر در جلگه‌هایی که امروزه با نام خوزستان شناخته می‌شود زندگی خود را آغاز کردند.
آنها صنعتگران ماهری بودند و به موقع خط تصویری را که از آشوریان اقتباس کرده بودند، ابداع کردند که بعدها خط میخی جایگزین آن شد.
پروفسور بویل – نویسنده این کتاب – رئیس دپارتمان مطالعات ایران در دانشگاه منچستر انگلستان است. « بویل » ویراستار جلد پنجم تاریخ کمبریج است که فصل مربوط به ایلخانیان ایران را برای آن نوشته و در حال حاضر مشغول ویراستاری جلد ششم آن است .
پروفسور بویل نشان و مدال درجه یک سپاس را از وزارت آموزش و پرورش ایران در سال 1958 به خاطر ترجمة خود از « تاریخ جهانگشای جوینی » مورخ قرن سیزدهم دریافت کرد .
جعفر محسنی مترجم این کتاب پیش از این کتاب « مبانی سیاست » را ترجمه کرده است.
کتاب تاریخ و میراث ایران به  ترجمه جعفر محسنی به قیمت یازده هزار تومان از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است


خبرگزاری رسا