شرق ایران و جنگ جهانی اول


2141 بازدید

شرق ایران و جنگ جهانی اول

کتاب حاضر حاوی اطلاعاتی است درباره شرق ایران و آنچه بر این ناحیه در دوران جنگ جهانی اول گذشته است.  

این کتاب را بازرس کل پیشین ارتباطات در شرق ایران، سرتیپ دبلیو. ای. آر. دیکسون تألیف کرده است که اطلاعات منحصر به فرد و منتشر نشده و جدیدی درباره شرق ایران دارد.

در دوران جنگ جهانی اول، انگلیس برای کمک به دولت روسیه از نظر تدارکات و تجهیزات نظامی برای غلبه بر دول محور و به منظور جلوگیری از نفوذ آلمانها به افغانستان و مرز غربی هند تحت استعمارش از مسیر شرق ایران، نیرو و تجهیزات به این منطقه می‌فرستاد.این کتاب حاوی فعالیتهای دولت انگلیس برای کشیدن راه‌آهن و جاده‌سازی در مسیر شرق ایران برای حمل تدارکات کشاورزی و جنگی به روسیه و اقدامات لازم جهت آماده‌سازی نیروی نظامی بریتانیا در صورت کشیده شدن دامنه جنگ به این منطقه و مقابله با نیروهای محور است.

در این باره مشکلات ژنرال دیکسون برای تهیه تدارکات مورد نیاز، آماده‌سازی نیروی نظامی و اقدامات لازم جهت راه‌سازی و پیشگیری‌های لازم برای جلوگیری از نفوذ افراد آلمانی به افغانستان و از آن طریق به مرز غربی هند و برافروختن آتش آشوب و شورش در آن ناحیه در فصلهای مختلف کتاب بیان شده است.

علاوه بر اینها، کتاب حاضر دارای اطلاعات مفیدی درباره روابط این نیرو با حکام محلی و اندیشه‌ها و نظرات حکمرانان محلی در مورد سیاست داخلی و بین‌المللی، ادامه امور منطقه، وضعیت جغرافیایی، اجتماعی و رویدادهایی است که در مدت اقامت نیروهای انگلیسی در این منطقه رخ داده است. در این کتاب از شرایط زندگی در شرق ایران ذکری به میان آمده و امکانات توسعه اقتصادی و تجاری این ناحیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

فصل اول- مشخصات کلی مملکت

فصل دوم- وقایع ایران پیش از جنگ جهانی اول و در آغاز آن

فصل سوم- نوار شرق ایران

فصل چهارم- گسترش نوار شرق ایران به خط ارتباطات شرق

فصل پنجم- عزیمت به شرق ایران، نیمه جنوبی خط از جوزک تا بیرجند

فصل ششم- مشکل جاده‌سازی

فصل هفتم- مشکل حمل و نقل

فصل هشتم- تشکیلات مدیریت

فصل نهم- بخش شمالی خط، از بیرجند تا مشهد

بخش دهم- زندگی و کار در شرق ایران

فصل یازدهم- متارکه جنگ و وقایع بعدی

فصل دوازدهم- جنگ افغان در سال 1919

فصل سیزدهم- پیشامدهای بعدی، عزیمت از شرق ایران

فصل چهاردهم- شرق ایران، حوزه تجارت هند

شرق ایران: گوشه‌ای از جنگ جهانی اول تألیف دبلیو. ای. آر. دیکسون با ترجمه محمود رفیعی در 212 صفحه از سوی نشر هیرمند در تهران در سال 91 منتشر شده است.

شماره ثبت این کتاب در کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی 513508 می‌باشد.


ical.ir