افتضاحی دیگر برای جامعه جهانی


1936 بازدید

افتضاحی دیگر برای جامعه جهانی

بعد از فاش شدن اطلاعاتی در این زمینه، گروهی از اعضای سازمان همکاری اسلامی، کشورهای مجموعه عربی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، تلاش های بی سابقه ای با هدف ممانعت از نامزد شدن رژیم صهیونیستی برای تصدی سمت نائب رئیس کمیته مسئول پایان دادن به استعمار وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرده اند.

در ابتدای این هفته، سام کوتیسا وزیر خارجه اوگاندا به عنوان رئیس شصت و نهمین دوره مجمع عمومی عمومی سازمان ملل انتخاب شد. بر اساس این گزارش، انتخاب رؤسای کمیته های وابسته به مجمع عمومی نیز در همان نشست انتخاب رئیس صورت می گرفت اما این بار به دلیل نامزدی رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای غرب اروپا برای تصدی ریاست کمیته مبارزه با استعمار، مراسم انتخاب رؤسای کمیته های وابسته به مجمع عمومی از جمله کمیته مبارزه با استعمار در موعد مقرر خود برگزار نشد و به روز دوشنبه هفته جاری موکول شده است.

یکی از وظایف این کمیته تلاش برای پایان دادن به اشغالگری و استعمار از جمله اشغال سرزمین های فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی و بازگرداندن آوارگان به سرزمین های خود می باشد. همچنین یکی دیگر از مسئولیت های این کمیته پیگیری فعالیت یکی از کمیه های فرعی مسئول بررسی نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطینی از جانب رژیم صهیونیستی است.

در ادامه این گزارش آمده که کشورهای عربی و اسلامی به همراه اعضای جنبش عدم تعهد با ارسال نامه هایی به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل به شدت مخالفت خود را با نامزدی رژیم اشغالگر صهیونیستی جهت تصدی ریاست کمیته مبارزه با اشغالگری بدلیل اشغال چند دهه سرزمین های فلسطینی از سوی این رژیم، اعلام کردند.

همچنین این کشورها در نامه خود بی توجهی رژیم صهیونیستی به دستورات این کمیته در پایان دادن به اشغالگری خود را  یادآور شده اند.


قدسنا