اسرائیل دربرابرزلزله آمادگی ندارد


968 بازدید

معاریو:آمار تلفات جانی و خسارات مادی بسیار زیاد خواهد بود واسرائیل آمادگی مقابله با چنین زمین لرزه ای را ندارد و بسیار آسیب پذیر است.

 وزیر جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد وقوع زلزله قوی در شمال اسراییل 7 هزار کشته و ده ها هزار مجروح برجا خواهد گذاشت. و در چنین حالتی بیش از 200 هزار نفر به کمک فوری نیاز خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری قدس ( قدسنا )بنقل از معاریواین گزارش ژنرال "گیلعاد آوردان" واکنشی به گزارش چند شب پیش شبکه الجزیره است که بر اساس آن اگر زلزله ای در شمال فلسطین اشغالی رخ دهد بیش از شانزده هزار نفر کشته خواهند شد.
معاریوبااشاره به اینکه آوردان پیش بینی این شبکه خبری مبنی بر اینکه به احتمال زیاد زلزله ای قوی دردریاچه طبریه رخ خواهد داد رابه استهزاگرفته است نوشت:بدون تردید وقوع چندین لرزه در طول یک هفته اخیر در منطقه طبریه ناقوس خطررا در اسراییل به صدا درآورد و گمانه زنی ها درباره احتمال وقوع زمین لرزه شدید و بزرگ در این منطقه افزایش یافته است تا جاییکه گردهمایی ها و کنفرانسهای مختلفی برای بررسی این موضوع و میزان آمادگی جبهه داخلی برای مقابله با آن افزایش یافته است.
این روزنامه صهیونیستی تصریح کرده است:اینکه گزارش شبکه الجزیره درست است یا ادعاهای وزیر جبهه داخلی؟ مهم نیست بلکه مهم آنست که بر اساس نظر اکثر کارشناسان وقوع زلزله در فلسطین اشغالی فاجعه بارخواهد بود و زلزله زدگان پناهگاه امنی نخواهند داشت.
آمار تلفات جانی و خسارات مادی بسیار زیاد خواهد بود و به عبارتی دیگر اسرائیل آمادگی مقابله با چنین زمین لرزه ای را ندارد و بسیار آسیب پذیر است.


قدسنا