نخستین راهپیمایی سراسری در ایران، عید فطر سال 1399 ه. ق

برگزاری نماز عید فطر در روز سیزدهم شهریور 1357


برگزاری نماز عید فطر  در روز سیزدهم شهریور 1357

13 شهریور 1357 یکی از بزرگ‌ترین راهپیمایی‌های تاریخی دوران انقلاب اسلامی در روز عید فطر در تهران برگزار شد. این راهپیمایی به نقطه عطفی در تاریخ تظاهرات مردم در دوره پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل شد. زیرا در تهران و شهرهای بزرگ سراسر کشور به مناسبت روز عید فطر تظاهرات اعتراض به حکومت مستبد شاه برگزارگردید که تا پیش از آن هرگز اجتماع بزرگ مخالفان شاه تا این حد با عظمت و فراگیر تصور نمی شد. این مساله بویژه در تهران به عنوان پایتخت کشور بیش از سایر شهرها زنگ خطر را برای رژیم پوسیده پهلوی به صدا درآورد آن هم در زمانی که تنها یک هفته از تشکیل دولت جدید به نخست وزیری جعفر شریف امامی رئیس لژ فراماسونری در ایران می گذشت. او برای فریب مردم شعار تشکیل دولت آشتی ملی را مطرح کرده بود که تظاهرات روز عید فطر و سه روز پس از آن در شانزدهم شهریور پاسخ دندان شکنی به شاه و حامیان آمریکایی - انگلیسی اش داد.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
حضور گسترده خبرنگاران برای پوشش تظاهرات روز عید فطر در تهران

بالا بردن پلاکاردهایی که به صراحت بر رهبری امام خمینی تاکید داشت

حضور شهید مفتح و سایر روحانیون در پیشاپیش تظاهر کننده گان روز عید فطر در تهران

تیتر اول روزنامه های تهران