اولین نخست وزیری که در ایران ترور شد


2538 بازدید

اولین نخست وزیری که در ایران ترور شد
علی اصغر خان اتابک معروف به «امین السلطان» اولین نخست وزیری بود که در این به دست عباس آقا صراف تبریزی ترور شد.

روزهای ربیع الاول سال 1325 قمری، برای علی اصغر خان اتابک معروف به «امین السلطان»، روزهای دشوار و سرنوشت بود. او پس از مدت‌ها مسافرت به کشورهای اروپایی و آمریکا و اقامت در خارج از کشور، به ایران آمد و از سوی محمدعلی شاه قاجار به صدر اعظمی منصوب گشت. او در آن شرایط خطیر می‌بایست خود را به مشروطه خواهان اثبات می‌کرد و نشان می‌داد که به مشروطیت ایران وفادار خواهد بود. چیزی که نهایتا در آن توفیقی نیافت و سرانجام در مقابل مجلس به قتل رسید. این تصاویر ارزنده برای آغازین بار در فضای مجازی منتشر می‌شود.

علی اصغر خان امین السلطان

علی اصغر خان امین السلطان در دوران صدارت

علی اصغر خان امین السلطان در مجارستان


مشرق