شکایت از یک مدافع حجاب


2285 بازدید

شکایت از یک مدافع حجاب
شماره: 7347 / ج تاریخ: 31/6/30
ریاست ستاد ارتش
گزارش
محترماً پیرو 14/6/677730 / ج معروض می‌دارد اخیراً شخصی به نام شیخ مروارید به خرم‌آباد وارد و در منزل آقای حاج روح‌الله کمالوند اقامت در شب‌های 28 و 29 شهریور ماه در مسجد جامع به منبر رفته مطالب تحریک‌آمیزی در مورد جلوگیری از بی‌حجابی‌ زنان و تراشیدن ریش ایراد و مخصوصاً مردم را وادار کرده بر علیه اشخاصی که زنانشان حجاب استعمال نمی‌نمایند مبارزه و از هیچ‌گونه توهینی نسبت به ‌آنان کوتاهی ننماید. چون این قبیل تحریکات در شهر کوچکی مانند خرم‌آباد که اهالی آن اکثراً ساده‌لوح و عوام و از طرفی سیصد نفر افسران لشگر که زنان آنها عموماً آزاد و فاقد حجاب هستند ممکن است تأثیرات و عکس‌العمل‌های سوئی بخشیده و منتهی به جریانات نامطلوبی گردد مستدعی است مقرر فرمایند از طریق وزارت کشور به فرمانداری و شهربانی شهرستان خرم‌آباد دستور مقتضی صادر نمایند از این گونه تحریکات واعظین جلوگیری و آنها را در تبلیغات دینی محدود به حدود و قوانین شرع نمایند ضمناً طبق اطلاعی که در مورد شیخ علی‌اصغر مروارید بدست ‌آمده نامبرده اهل خراسان و ساکن تهران بوده و از طرف آقای آیت‌الله کاشانی مأموریت دارد که به خرمشهر عزیمت و در آنجا تبلیغات دینی بنماید. نشانی منزل تهران و محل اقامت وی در خرمشهر ذیلاً به عرض می‌رسد.
فرمانده لشگر لرستان ـ سرتیپ ریاحی

1ـ نشانی تهران ـ میدان شاهپور خیابان مهدی خان کوچه سعادت، منزل آقای قوام‌صدری ـ شیخ‌علی‌اصغر مروارید
2ـ نشانی خرمشهر ـ ... سید محمد‌علی حکیمی شوشتری ـ شیخ مروارید