طرح پرچم جمهوری اسلامی ایران


4147 بازدید

طرح پرچم جمهوری اسلامی ایران
روزنامه جمهوری اسلامی - 8 مرداد 1359ابلاغ طرح پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران به وزارت کشور؛ 7 مرداد 1359