تظاهرات نظامیان بوشهر به حمایت از امام خمینی


2512 بازدید

انجام تظاهرات توسط تعدادی از پرسنل پایگاه هشتم نیروی هوائی شاهنشاهی در بوشهر
حدود ساعت 1030 روز 19/11/57، قریب یکهزار نفر از پرسنل پایگاه ششم نیروی هوائی شاهنشاهی بنفع آیت‌الله خمینی در بوشهر به تظاهرات پرداخته و با دادن شعار خواستار برقراری جمهوری اسلامی شده‌اند.
فرمانده پایگاه مذکور باتفاق یک گروهان سرباز مسلح از هوابرد جهت متفرق نمودن آنها وارد عمل شده و در نتیجه مبادرت به تیراندازی هوائی گردیده است.
این تظاهرات تا ساعت 1130 ادامه داشته است.
ارزیابی خبر:
خبر صحت دارد.


تظاهرات نظامیان بوشهر به حمایت از امام خمینی