تظاهرات نظامیان بوشهر به حمایت از امام خمینی


1484 بازدید

تظاهرات نظامیان بوشهر به حمایت از امام خمینی
انجام تظاهرات توسط تعدادی از پرسنل پایگاه هشتم نیروی هوائی شاهنشاهی در بوشهر
حدود ساعت 1030 روز 19/11/57، قریب یکهزار نفر از پرسنل پایگاه ششم نیروی هوائی شاهنشاهی بنفع آیت‌الله خمینی در بوشهر به تظاهرات پرداخته و با دادن شعار خواستار برقراری جمهوری اسلامی شده‌اند.
فرمانده پایگاه مذکور باتفاق یک گروهان سرباز مسلح از هوابرد جهت متفرق نمودن آنها وارد عمل شده و در نتیجه مبادرت به تیراندازی هوائی گردیده است.
این تظاهرات تا ساعت 1130 ادامه داشته است.
ارزیابی خبر:
خبر صحت دارد.