بررسی رخدادهای زمینه‌ساز مجلس شورای ملی برای پیروزی انقلاب


1515 بازدید

بررسی رخدادهای زمینه‌ساز مجلس شورای ملی برای پیروزی انقلاب

مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی انتشار بررسی عملکرد دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی را به کوشش علی ططری و توران منصوری به زودی منتشر و روانه بازار نشر می‌کند.

این کتاب که هم‌اکنون در مراحل پایانی تدوین قرار دارد،‌ به یکی از دوره‌های مهم مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول پرداخته است،‌ در این کتاب بسیاری از اتفاقات رخ داده در مجلس شورای ملی که بستر‌ساز انقلاب اسلامی ایران شد شرح و بررسی شده است. هم‌چنین برخی تصمیمان نمایندگان  در این دوره بسیار حائز اهمیت است.

انتخابات مجلس بیست و یکم در شهریور ماه ١٣٤٢ خورشیدی برگزار شد و مجلس بیست و یکم پس از دو سال و سه ماه و بیست و پنج روز فترت، در تاریخ ١٤ مهرماه ١٣٤٢ خورشیدی برابر با ١٧ جمادی الاول ١٣٨٣ افتتاح گردید. در این دوره برای اولین بار شش زن نیز جزو منتخبین بودند. از وقایع دیگر این دوره تشکیل مجلس مؤسسان سوم در ٢٨ مرداد ١٣٤٦ بود. دوره بیست و یکم قانونگذاری در تاریخ ١٣ مهر ١٣٤٦ (٣٠ جمادی الثانی ١٣٨٧) خاتمه یافت.


تسنیم