غربت صهیونیستهادرفلسطین


1194 بازدید

غربت صهیونیستهادرفلسطین

درتاریخ این سرزمین مشهود است که کشاورزان فلسطینی ازفروش زمینهای خود به صهیونیستها خودداری کردند.به همین دلیل آنها سعی کردند مناطقی خاص ومحدود ودور از زمینهای فلسطینی ها برای کشاورزی انتخاب کردند.بنابراین یهودیان از قدیم الایام ازساکنان اصلی این سرزمین(فلسطینی ها)دوربوده اند واحساس میکردند که نسبت به این زمین غریبه هستند وخود را یک طایفه یهودی مهاجر به فلسطین می دانستند.

"الشامی"اظهارداشت:تاریخ اذعان دارد که یهودیان درزمانهای قدیم درروستاها و مناطق دوردست وبه دور از مردم زندگی می کردند، و به رفتارهای غیراخلاقی خود مشغول بودند.وزمانیکه به زندگی درکناردیگر انسانها روی آوردند باعث قتل وکشتار در بین مردم شدند.

وی خاطر نشان کرد:یهودیان 60 سال است که تلاش میکنند که با خلق تاریخی جدید حقایق را تغییر بدهندو هویتی جعلی برای خود بسازند ولی باوجود تمامی اقداماتشان صهیونیستها همچنان احساس میکنند که فلسطینیان ازآنها دوری میکنند.

این نویسنده فلسطینی معتقد است کشورهای اروپایی برای رهایی از یهودیان به صهیونیستها کمک کردند تا سرزمین فلسطین رااشغال کنند تا ضمن دور کردن یهودیان ازقاره سبز میان کشورهای عربی تخم نفاق رابکارند. وی با اشاره به انزوای اسرائیل وتحریم این رژیم از سوی کشورهای اروپایی مینویسد:تل آویو درحال حاضر به این نتیجه رسیده است که درمسیر انزوای بین المللی قرار گرفته است به همین دلیل مقامات این رژیم بشدت تلاش میکنند روابط خودرا باکشورهای دیگر بهبود بدهند.ازجمله تلاشهای مقامات اسرائیلی در این زمینه میتوان به تلاش آنها برای تحکیم روابط با نخست وزیرجدید هند که درانتخاب اخیراین کشور پیروز شده است اشاره کرد.

نویسنده تاکید می کند که حزب بهاراتیا جاناتا جنایتهای زیادی درحق مسلمانان هند مرتکب شده است. این نویسنده فلسطینی افزود:"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی از اولین کسانی است که به «نارندرا مودی» نخست وزیر جدید هند از حزب «بهاراتیا جاناتا»، بخاطر پیروزی این حزب در انتخابات تبرک گفت. رژیم صهیوینستی از سال ها پیش تلاش می کند که روابط خود را با کشور هند بهبود بخشد واین فرصتی بود که رژیم صهیونیستی بتواند خود را به این کشور نزدیک کند.

غسان مصطفی الشامی در ادامه مقاله خود به مشکلاتی که درحال حاضر رژیم صهیوینستی را تهدید می کند اشاره می کند و می نویسد:براساس آمار برخی مراکز مطالعات اقتصادی معلوم شده است رژیم صهیونیستی در حال حاضر در شرایط بسیارسختی از نظر مالی واقتصادی قرار دارد که باعث نارضایتی بسیاری ازکارمندان ادارات مختلف این رژیم شده است.به بطور مثال بخش بهداشت ودرمان این رژیم درروزهای اخیر شاهد اعتراضات شدید برخی پرستاران وکارمندان بیمارستانهای این رژیم بوده است آنها خواستار بهبود شرایط معیشتی خود وهمچنین پرداخت به موقع حقوق خود شده اند.

وی خاطر نشان کرد:ازجمله مشکلات دیگری که رژیم صهیونیستی را تهدید میکند شیوع فسادورفتار های غیراخلاقی در میان جوانان ونسل جدیداین رژیم است.پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرده است میزان ضرر وزیانهای اقتصادی وارد به اسرائیل توسط گروههای مافقایی به15,4میلیار دلاررسیده این درحالیست که ضررهای وارد به این رژیم توسط این گروهها از سال 2001 تا سال 2013میلادی به بیش از61میلیارد دلاررسیده است. این نویسنده فلسطینی در پایان مقاله خود تصریح کرده است:انزوای بین المللی صهیونیستهاوهمچنین مشکلات اقتصادی خواب راحت را از چشمان مقامات رژیم صهیونیستی را گرفته است.


قدسنا