بی طرفی ارتش


1726 بازدید

بی طرفی ارتش
[دفتر ویژه اطلاعات]1ـ در حال حاضر کارى موجود نیست که بعرض برسد.

2ـ از نظر اطلاع بعرض میرساند که حدود ساعت 1310 روز جارى چند دستگاه اتومبیل از جلو دفتر عبور و در حال حرکت مبادرت به تیراندازى نمودند و سربازان داخل نیز متقابلاً چند تیر هوایى شلیک نمودند.1

افسر آماده

این عمل خلاف دستور بوده توضیح بخواهید و به اطلاع برسانید. 22/11/57

22/11/57

استدعا دارد برگ پیوست را ملاحظه فرمایید. افسر آماده در اطاق کنفرانس باشید.1ـ حسین فردوست در حاشیه این اقدام مى‏نویسد که «این عمل خلاف دستور بوده» که شاید اشاره به دستور عقب نشینى ارتش توسط شوراى عالى ارتش باشد. در اطلاعیه ‏اى که به همین مناسبت تهیه و در ساعت دو بعداز ظهر از رادیو خوانده شد، آمده بود : «با توجه به تحولات اخیر کشور، شوراى عالى ارتش در ساعت 1030 دقیقه امروز 22 بهمن 1357 تشکیل و به اتفاق آراء تصمیم گرفته شد که براى جلوگیرى از هرج و مرج و خون ریزى بیشتر، بى طرفى خود را در مناقشات سیاسى فعلى اعلام و به یگانهاى نظامى دستور داده شد که به پادگانهاى خود مراجعه نمایند. ارتش ایران همیشه پشتیبان ملت شریف و نجیب و وطن‏پرست ایران بوده و خواهد بود و از خواسته ‏هاى ملت شریف با تمام قدرت پشتیبانى مى‏نماید.» (اطلاعات، ش 15783، ص 8) این براى نخستین بار بود که کلمه «شاهنشاهى» از پشت ارتش برداشته مى‏شد.