وقایع و رخدادهای عصر مشروطه در انجمن مخفی


2229 بازدید

وقایع و رخدادهای عصر مشروطه در انجمن مخفی

 رمان «انجمن مخفی» نوشته احمد شاکری که دربرگیرنده وقایع و رخدادهای عصر مشروطه است که به تازگی توسط سوره مهر منتشر شده است.

انجمن مخفی به نوعی در بستر تاریخی پس از مشروطه اتفاق می افتد و به نقش انجمن های مخفی در سیر جریانات سیاسی مشروطه می پردازد.

شاکری درباره این رمان گفت: این رمان از سه داستان تشکیل شده که به صورت موازی روایت می‌شوند. نویسنده در این رمان علاوه بر داستان پردازی، به تاریخ، سیاست و مذهب پرداخته و حوادث مهمی چون جریان مشروطه، تحریم تنباکو و انجمن های مخفی را مورد توجه داشته است.

وی افزود: در این اثر سه نوع روایت گنجانده شده است که روایت اول درباره «سلطنت احمد شاه»، روایت دوم «مقتل خوانی واقعه عاشورا» و روایت سوم درباره «دوران مشروطه و ماجراهایی که به شهادت شیخ فضل الله نوری منتهی شد» است.

به گفته شاکری، عهد مشروطه دارای ظرفیت های بالایی است که می توان از آن به عنوان دستمایه های داستانی استفاده کرد. در «انجمن مخفی» شخصیت ها کاملا داستانی هستند و جز مکان و زمان نویسنده به دست کاری شخصیت های تاریخی پرداخته است؛ به طوری که حتی حوادث اتفاق افتاده نیز زائیده تخیلات نویسنده اند.

رمان «انجمن مخفی» تولید مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری است که در قطع رقعی و در شمارگان 2500نسخه از سوی سوره مهر منتشر شده است.


فارس