اسرائیل سرطانی برای صلح خاورمیانه


1560 بازدید

 اسرائیل سرطانی برای صلح خاورمیانه

وزارت خارجه کره شمالی درپاسخ به اتهامات نتانیاهو به پیونگ یانگ درمورد تبادل فناوری هسته ای با تهران به شدت از وی انتقاد کرد.

 بنقل از یدیعوت آحارنوت نتانیاهو در طول سفربه ژاپن به یک روزنامه ژاپنی ادعاکرده بود ایران و کره شمالی فناوری یهای مختلف بایکدیگر مبادله می کنند.از نتانیاهو پرسیده شد که آیا پیونگ یانگ فناوری هسته ای وتوسعه موشکی ازایران دریافت میکند و وی جواب داده بود که "بله دقیقا همینطور است"!

سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی درپاسخ به ادعاهای نتانیاهو گفت:اظهارات نتانیاهو یک ترفند سطحی در ادامه جاه طلبی هاو توسعه طلبیهای تل آویو درمنطقه خاور میانه است.وی افزود:اسراییل سرطانی برای صلح خاورمیانه است ونتانیاهو بعنوان یکی از اصلی ترین عمال صهیونیسم در حال اجرای طرحهای شهرک سازی برای نابودی مذاکرات صلح خاورمیانه است. سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی تاکید کرد:نتانیاهو باید عادت بد خود را عوض کند وبدرخواست های بین المللی برای دستیابی به صلح و خلع صلاح هسته ای پاسخ دهد.


قدسنا