دستور ثابتی در رابطه با تبعات شهادت فرزند امام خمینی


1616 بازدید

دستور ثابتی در رابطه با تبعات شهادت فرزند امام خمینی
در پی شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی فرزند ارشد امام خمینی ، از سوی پرویز ثابتی رئیس اداره کل سوم ساواک و مرد شماره دو این سازمان دستورالعملی به این شرح خطاب به کلیه شعب ساواک انتشار یافت :