روایت ملکه پهلوی از خلع رضاخان


5803 بازدید

روایت ملکه پهلوی از خلع رضاخان

 همانطور که روی کار آمدن رضاخان به کمک انگلیسی‌ها صورت گرفت، خلع او از سلطنت در 25 شهریور 1320 نیزبه دستور آنها بود.

ملکه پهلوی همسر رضاخان در این رابطه می‌گوید: «وزیر دادگستری که گویا از طرف انگلیسی ها ماموریت داشته است، به رضا می‌گوید بهترین کار این است که دولت عوض شود و ذکاءالملک فروغی کابینه تشکیل دهد. رضا متوجه می‌شود که این پیشنهاد از طرف انگلیسی‌هاست. به نصرالله انتظام دستور می‌دهد فورری فروغی را مطلع کند.

موقعی که انتظام سراغ فروغی می‌رود ، مشاهده می‌کند فروغی به حال نزار در بستر بیماری افتاده است و در همان حال با تلفن دارد با انگلیسی‌ها صحبت می‌کند. تلفنش که تمام می شود به انتظام می گوید همین الساعه داشتم با سفیر انگلستان حرف می‌زدم کار اعلی‌حضرت شاه تمام شد. باید برود! انتظام می پرسد کجا برود؟ می‌گوید تبعید!

فروغی همراه انتظام به کاخ آمد و با رضا ملاقات کرد و قبل از اینکه رضا حرفی بزند فروغی می‌گوید انگلیسی‌ها قصد اخراج اعلی‌حضرت را دارند؛ بنابراین خوب است برای حفظ پرستیژ خود اعلی‌حضرت شاه به نفع فرزندشان از سلطنت کناره‌گیری کنند و اینطور نباشد که انگلیسی‌ها اقدام کنند.


پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی