امام‌خمینی : اسلام دین سیاست است


2172 بازدید

امام‌خمینی : اسلام دین سیاست است
امام‌خمینی به دفعات تاکید داشته که دین اسلام، دین سیاست است و باید در سرنوشت سیاسی مسلمانان دخالت داشته باشد. سند زیر را بخوانید.