ششمین جلسه شورای امنیت ملی به ریاست شاپور بختیار


6142 بازدید

ششمین جلسه شورای امنیت ملی به ریاست شاپور بختیار

باردیگر یک سند مهم صوتی از جلسه شورای امنیت ملی در آخرین روزهای رژیم پهلوی در زمان نخست وزیری شاپور بختیار در اختیار موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی قرار گرفت . انچه که در محتوای این نوار ملاحظه می شود ، بی شک می تواند یک حلقه مهم دیگر از زنجیره حاکمیت وابسته و غیر مردمی رژیم پهلوی را برای پژوهشگران تاریخ معاصر معرفی نماید . 

موضوع های مطرح شده در این نوار در کنار توجه به پنج نوار دیگری که تاکنون منتشر شده است ما را با این واقعیت تلخ رویرو می کند که کارگزاران رژیم پهلوی نه تنها ارزیابی صحیح و دقیقی از شرایط مردم و جامعه نداشتند، بلکه بیهوده تلاش می کردند با نادیده گرفتن واقعیت های موجود در جامعه از پذیرش مسئولیت طفره روند. 

در این میان سخنان شاپور بختیار نخست وزیر و بخشی از فرماندهان نظامی نشان می دهد که آنها حتی در جلسات بسته و محرمانه ای مانند شورای امنیت ملی همچنان نمی توانند دیدگاه های واقعی خود را در باره تحولات روز جامعه مطرح کنند . ملاحظات شخصی و منافع بخشی مانع از آن میشود که حتی در انجاهایی که نقد عملکرد حکومت بصورت تلطیف شده مطرح می گردد ، واقعیت های روز جامعه انگونه که بودند مطرح شوند. 

در هر صورت امیدواریم با انتشار بخش ششم از جلسات شورای امنیت ملی در دروه کوتاه نخست وزیری شاپور بختیار ، گام کوچک دیگری در راستای تنویر افکار عمومی و شناسایی واقعیت های پشت پرده رژیم پهلوی برداشته باشیم . 

انتظار داریم همچون همیشه علاقه مندان به تاریخ معاصر کشور و پژوهشگران ما را از دیدگاه های روشنگرانه خود در باره مجموعه اسناد منتشر شده در سایت این موسسه ، بهره مند سازند. 

جلسه شورای عالی امنیت ملی به ریاست شاپور بختیار

زمان : بعد از ظهر روز سه شنبه اول بهمن ماه 1357 

مکان : تهران دفتر نخست وزیری

مهم ترین موارد مطرح شده در قسمت ششم به شرح ذیل است : 

بختیار :

 • ستاد ژاندارمری را که بخواهند بگیرند، اگر 50 نفر هم کشته بشوند عیبی ندارد چون موضوع دفاع است.
 • اگر چهارتا دولت آیت الله خمینی را به رسمت بشناسند، کار ما تمام است.
 • ما با تمام قوا کوشش می کنیم آِیت الله خمینی به ایران نیاید، اگر هم به ایران بیاید مستهلک خواهد شد و دیگر آن درخشندگی بیرون از ایران را نخواهد داشت.
 • اگر آقای خمینی به ایران بیاید و بگوید من رژیم سلطنتی را قبول ندارم، دولت را قبول ندارم، قانون اساسی را قبول ندارم و.... مطلقاً نباید ساکت بنشینیم و باید عکس العمل نشان بدهیم. شبی که بخواهند بر خلاف دولت و نظام مملکتی عملی انجام دهند، دولت به هیچوجه اجازه نخواهد داد.
 • 9 دهم کسانی که از 16 دی ماه [1357]تاکنون کشته شده اند گناهی نداشته اند
 • اگر آقای خمینی شروع به انتصاب مقامات مختلف برای مناصب مملکتی کردند، من همیشه گفته ام یا نباید بزنیم و یا محکم بزنیم و فوری بزنیم و به حالت کودتای تکنیکی بزنیم. باید سیصد یا چهارصد نفر افرادی را که سلسله جنبان های این انتصابات هستند در ساعات نیمه شب دستگیر کنیم و در رادیو تلویزیون هم بگوییم که ایشان آمده اند علیه دولت کودتا کنند و ما عوامل کودتای ایشان را دستگیر کرده ایم. اگر چنین شود ما 95 درصد برده ایم و 5 درصد باخته ایم. سرعت عمل ما بسیار مهم است.
 • اگر دوتا وزارتخانه سقوط کند تمام دولت سقوط میکند. اگر دوتا بانک سقوط کرد همه بانکها سقوط می کنند ولی اگر فرضاً 50 نفر در جلوی یک وزارتخانه کشته شدند، این حادثه در مقابل وزارتخانه دیگر تکرار نمی شود.
 • نظر من این است که اگر آقای خمینی فردی را برای یک وزارتخانه تعیین کرد ما به کارکنان آن وزارتخانه بگوییم سرکار نروند!
 • رفتار کارتر با اعلیحضرت از همان زمان که ایشان (کارتر) در اینجا بود، بد بوده است.

میرفندرسکی وزیر خارجه

 • کارمندان را امروزه نمی توان با تهدید قطع حقوق ماهانه به سرکار بازگرداند.
 • تمامی کارمندان موافق ما ساواکی هایی هستند که لباس وارونه پوشیده اند.
 • ما با چه پشتوانه ای می توانیم 10 هزار یا 15 هزار نفر از مردم را بکشیم، در حالی که نتیجه ای را هم نمی توانیم پیش بینی کنیم.
 • ما ساز خود را نباید روی سیم مواجهه کوک کنیم چون به خودمان اصابت می کند. این موج قدرت عجیبی در اختیار دارد.

قوای مادر حدی نیست که در یک شب بتوانیم سیصد نفر را دستگیر کنیم. بخصوص آنکه افراد مورد نظر دائم جا  عوض می کنند .

وقتی به کارکنان وزارت اطلاعات خبر رسید که مردم می خواهند وزارتخانه را آتش بزنند، متاسفانه خود کارکنان، میزها و وسائل را برای آتش زدن بیرون از محوطه آوردند تا بسوزانند.

نوار اول را از اینجا بشنوید

نوار دوم را از اینجا بشنوید

نوار سوم را از اینجا بشنوید

نوار چهارم را از اینجا بشنوید

نوار پنجم را از اینجا بشنوید


دانلود فایل

دانلود فایل

دانلود فایل

دانلود فایل