تقویت روابط نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا


1512 بازدید

تقویت روابط نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا

به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) بنقل از عاروتص شوا، "رز گوته مولر" معاون کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی آمریکا قرار است در هفته جاری به سرزمین های اشغالی سفر کند تا با برخی از مقامات صهیونیستی مساله گسترش روابط نظامی آمریکا و این رژیم در زمینه های مختلف از جمله بحث موضوعات امنیت منطقه ای، کنترل تسلیحات و همکاری موشکی را مورد بررسی قرار دهد. وزارت خارجه آمریکا دیروز یکشنبه با بیان این مساله اعلام کرد که گوته مولر ریاست هیئت نمایندگان آمریکا را در 43 امین گردهمایی گروه سیاست نظامی که یکی از قدیمی ترین بحث های امنیتی دو جانبه بین آمریکا و رژیم صهیونیستی به شمار می آید، برعهده دارد. بر اساس این گزارش این کمیته یکی از چندین کمیته ای است که دو طرف برای توسعه روابط نظامی خود در سال های اخیر تشکیل داده اند. گزارش های منتشر شده از این حکایت دارد که آمریکا از اظهارات اخیر موشه یعالون وزر جنگ رژیم صهیونیستی علیه این کشور نگرانی دارد که این مساله به ایجاد پاره ای تنش بین دو طرف شده است. با وجود اینکه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پس از این اظهارات از دولت آمریکا عذر خواهی کرده، عذرخواهی وی مورد قبول مقامات آمریکائی قرار نگرفت. از سوئی دیگر آمریکا نیز به تندی از اظهارات یعالون علیه این کشور انتقاد کرده است. وی گفته بود که آمریکا در بسیاری از مسائل در سراسر دنیا ضعف نشان داده است و با پرونده هسته ای ایران به سادگی برخورد می کند. با وجود اینکه این مقام صهیونیستی به همراه لیبرمن وزیر خارجه رژیم اشغالگر، بارها به دولتمردان آمریکا توهین کرده اند، باز هم آمریکا همچنان به دنبال تقویت روابط نظامی خود با رژیم صهیونیستی است.


قدسنا