اجتماع کارمندان و کارگران پالایشگاه اصفهان در مسجد حکیم


1600 بازدید

آگهى خبر موضوع : وقایع مورخه 3/10/1357
در مورخه 3/10/1357 چند هزار نفر از مردم اصفهان و کارمندان و کارگران پالایشگاه اصفهان در مسجد حکیم مشغول برنامه تظاهرات و گوش کردن به سخنرانى چند تن از آخوندها و گویندگان بودند و رهبرى آنان را آیت‌اله خادمى بعهده داشت و بعد از آن اعلامیه‌اى از طرف آیت‌اله خادمى قرائت شد و در آن اعتصابیون دولتى و سربازان فرارى اعلام شد که اگر کسى احتیاج به کمک مالى و یا هر گونه کمک دیگر دارد اسم و شهرت و آدرس خود را به آخوندى که در پاى منبر ایستاده بود بدهند تا اقدامات لازم معمول گردد و بعد از آن در بلندگو آیت‌اله خادمى از کلیه کارکنان نفت اصفهان تقاضا کرد که فردا در ساعت 7 صبح مورخه4/10/57 در پالایشگاه جهت گرفتن دستورات جدید از طرف آیت‌اله خمینى حضور یابند و بعدا از آنجا مستقیما به مسجد حکیم بازار وارد شوند ضمنا از طرف (خادمى) جلسه یادبود شهیدان تا هفت روز دیگر یعنى تا آخر محرم تجدید گردید.1 اگر متن اعلامیه تکرارى نیست گزارش شود. 10/10/57
1ـ در اطلاعیه‌اى که جامعه روحانیت اصفهان منتشر کرد، به مناسبت بزرگداشت شهداى اصفهان و نجف‌آباد و دیگر شهرها، مجالس یادبودى را در مسجد حکیم واقع در خیابان عبدالرزاق بر پا کرد. این اطلاعیه در ضمیمه کتاب آمده است. (ضمیمه شماره 3)
 


اجتماع کارمندان و کارگران پالایشگاه اصفهان در مسجد حکیم