جاده خاطره‌نگاری لغزنده است، لطفاً مراقب باشید!


حمید قزوینی
7865 بازدید
تاریخ شفاهی خاطره نگاری

جاده خاطره‌نگاری لغزنده است، لطفاً مراقب باشید!

در سال‌های اخیر با رشد وسایل ارتباط جمعی و گسترش فضای مجازی و افزایش علاقه‌مندان موضوعات تاریخی، شاهد فعالیت رسانه‌هایی (مکتوب و دیجیتال) هستیم که با انجام مصاحبه‌هایی ضعیف که ظاهراً هدف آنها انتشار خاطرات و طرح اطلاعات ناگفته یا کمتر شنیده‌شده درباره تاریخ معاصر است، موجی از مطالب مخدوش و بعضاً نادرست و غیر دقیق، روانه ذهن و نگاه مخاطبان می‌شود.

همچنین در مواردی به دلیل ضعف حافظه راوی، بسیاری از خاطرات فراموش می‌شوند که مصاحبه‌گر باید او را در این زمینه کمک کند، لیکن بی‌اطلاعی و ناتوانی مصاحبه‌گر مانع از انجام این کار می‌شود.

در حقیقت چنین خطاهایی نشان‌دهنده نگاه ساده‌انگارانه به امر مصاحبه و فقدان مسئولیت‌پذیری در تولید یک سند تاریخی است.

باید به این دوستان یادآور شد که جاده خاطره‌نگاری و تاریخ شفاهی لغزنده است، خطر واژگونی و سقوط در پیش است، لطفاً مراقب باشید و با سرعت مطمئن حرکت کنید.


پایگاه تاریخ شفاهی ایران