تنبیه به دلیل جاسوسی نکردن برای صهیونیستها


925 بازدید

تنبیه به دلیل جاسوسی نکردن برای صهیونیستها

نظامیان صهیونیست به منزل و محل کاریک فلسطینی که حاضر به جاسوسی برای آنان نشده بود یورش بردند.

بگزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به خانه یک فلسطینی به نام "جابرالطمیزی"ساکن الخلیل که حاضر بهمکاری اطلاعاتی با سازمانهای جاسوسی رژیم صهیونیستی نشده بود حمله کردند واموال و داراییهایش را به یغما بردند.

صهیونیستها مقادیری از دارایی های این فلسطینی را سرقت کرده و الباقی را تخریب کردند. وی در توضیح این حمله وحشیانه گفت:روز گذشته (سه شنبه) در شهر جنین بودم که خبر حمله یک واحد نظامی صهیونیستی به منزلم را شنیدم و به شدت غافلگیر شدم و خود را سریعا به خانه رساندم.زمانیکه به محل سکونتم رسیدم با صحنه ای وحشتناک مواجه شدم زیرا نظامیان اسرائیلی اسباب واثاثیه خانه ام را تخریب کرده واجناس مغازه ام را نیز به یغما برده بودند.

وی افزود:صهیونیستها به غیر از تخریب اسباب منزل بیش از 200 گرم طلا و 12هزار دلار وجه نقد را نیز از خانه و مغازه ام به سرقت برده اند.وزمانیکه همسرم ازآنان رسید خواسته بود آنها با رفتاری ناپسند با وی برخورد کردند.

جابر الطمیزی همچنین اظهارداشت:صهیونیست ها 3 هزار شانه تخم مرغ را درانبار مغازه ام مصادره کرده اند. وی به خبرنگاران فلسطینی گفت: تنها جرم من این بود که حاضر نشدم به نفع صهیونیست ها علیه ملت ومردم سرزمینم جاسوسی کنم و اطلاعاتی را که آنها از من می خواستند را جمع آوری کرده و به آنها بدهم.


قدسنا