بقیه را بالا کشیده‌اند!


1379 بازدید

بقیه را بالا کشیده‌اند!
موضوع: اخذ دویست هزار تومان پول از ایران ناسیونال وسیله جراید تهران

آقای قاسم مسعودی مدیر روزنامه پست تهران به آقای علی حافظی مدیر روزنامه دنیای جدید اظهار داشته : آقای کاظم مسعودی مدیر روزنامه آژنگ دویست هزار تومان از ایران ناسیونال پول گرفته که بین جراید تهران قسمت کند و مبلغ ناچیزی به چند روزنامه از جمله روزنامه صبح امروز به مدیریت مصطفی الموتی، روزنامه سحر آقای انوشیروانی نماینده مجلس روزنامه دیپلمات آقای علی سپهر و روزنامه دنیای جدید آقای علی حافظی و بقیه را بالا کشیده‌اند ضمناً آقای قاسم مسعودی مدیر پست تهران در این‌ مورد به آقای کلالی دبیرکل حزب ایران نوین شکایت و کلالی هم با اظهار تعجب دستور تعقیب موضوع را داده است. وجوه پرداختی به روزنامه‌های اشاره شده طی چک‌هایی به امضاء شرکت ناسیونال به نام روزنامه‌ها صادر شده است.

نظریه یکشنبه: صحت خبر بعید به نظر نمی‌رسد چون اغلب کمپانیها و شرکت‌های تجارتی برای جلوگیری از تبلیغات علیه اجناس خود به روزنامه‌ها حق‌السکوت می‌پردازند. اکرام

نظریه چهارشنبه: به طور کلی روشی که اکثراً صاحبان صنایع را با موقعیت روبرو می‌سازد تبلیغات است چنانچه این تبلیغات از مجرای صحیح اعمال شده نتایج مطلوبی در برخواهد داشت و انتخاب این راه صحیح از نظر صاحبان صنایع همانا حق‌السکوت است و شرکت‌ها و کمپانیها معمولاً دنباله‌رو این تز هستند به هر حال در این ماجرا افرادی در مظان سوءاستفاده می‌باشند. شرربار