رهبر قیام 30 تیر چه کسی را امید ملت می‌دانست/عکس امام خمینی و آیت‌الله کاشانی


2040 بازدید

رهبر قیام 30 تیر چه کسی را امید ملت می‌دانست/عکس امام خمینی و آیت‌الله کاشانی

آیت‌الله کاشانی به امام خمینی علاقه‌ فراوان داشت و برجستگی‌ها و ویژگی‌های امام خمینی را می‌ستود.

«در آن زمان که آیت‌الله کاشانی در بستر بیماری افتاده بود، امام خمینی به عیادت ایشان رفت. بعد از آنکه امام در کنار تخت آیت‌الله کاشانی نشست، پس از احوال‌پرسی، دست ایشان را دست گرفت و برای شفایشان دعا کرد.

 

در این هنگام، آیت‌الله کاشانی در حضور جمعی که به عیادتش رفته بودند، امام خمینی را مخاطب قرار داد و گفت: همه می‌دانید که من اهل تملق نیستم. به جدم قسم شما خیرالموجودین و امید ملت هستید. شما را در بین مراجع، از همه بهتر می‌دانم و این اعتقاد من است.»


فارس