تهران دهه ۲۰


1874 بازدید

تهران دهه ۲۰
۱- تهران دربند ۱۳۲۵
۲- تهران دروازه شمیران ۱۳۲۷
۳- کافه نادری تهران ۱۳۲۶