فراخوان مقاله نخستین همایش ایران و سلطه آمریکا


3070 بازدید

فراخوان مقاله نخستین همایش ایران و سلطه آمریکا (دوره نفوذ)

همایش پژوهشی «ایران و سلطه آمریکا» توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی و دیگر مراکز پژوهشی برگزار می گردد. نخستین اجلاس همایش که با عنوان «دوره نفوذ» به روابط دو کشور بین سالهای 1262 تا 1320 شمسی اختصاص دارد. در پائیز 1395 برگزار خواهد شد. از استادان، پژوهشگران، صاحب نظران و عموم علاقه مندان دعوت می‌شود مقالات خود را به دبیرخانه همایش به نشانی info@solte.org ارسال فرمایند.

مهلت ارسال چکیده مقالات 15 شهریور و اصل آن 30 مهر 1395 است.

 

عنوان‌های مصوب هیئت علمی

الف – ماهیت شناسی؛ مورد پژوهی:

- بررسی ماهیت نظام استکباری، امپریالیستی و سرمایه داری آمریکا

 

ب – نفوذ فرهنگی و مذهبی

-تحلیل اهداف پنهان و پیامدهای فعالیت‌های آموزش آمریکا در ایران؛ مورد پژوهی:

* نخستین مدرسه آمریکایی موریال (در تبریز – 1260ش)

* مدرسه آمریکایی (قزوین – 1291 ش)

* آموزشگاه دخترانه آمریکایی (تهران – 1299ش)

* آموزشگاه پسرانه آمریکایی (رشت – 1292 ش)

* مدرسه آمریکایی‌ها‌ و کالج البرز

- اهداف و پیامد فعالیت‌های فرهنگی و انتشاراتی آمریکا در ایران:

* انجمن فرهنگی ایران و آمریکا

* حمایت آمریکا از نشریات مروج سبک زندگی غربی در ایران

- اهداف و پیامدهای فعالیت‌های تبشیری آمریکایی در ایران؛ مورد پژوهی:

* تاسیس کلیسای انجیلی در تبریز

* اعزام گروه‌های تبشیری آمریکایی به ارومیه

- پ: نفوذ سیاسی

1 – فعالیت‌های نخستین وزیر مختار آمریکا (ساموئل گرین بنجامین) در ایران

2 – زمینه‌ها و انگیزه‌های تاسیس سفارت آمریکا در ایران (1299) و پیامدهای آن

3 – عملکرد دکتر ویلیام آمبروس شد ((Dr.W.A.Shedd میسیونر و ویس کنسول آمریسکا در ارومیه و مارشیمون در کشتار مردم ارومیه

4 – تحلیل و بررسی خاطرات سفیران و ماموران آمریکا در ایران

5 – بررسی عملکرد سفیران و ماموران ایران و آمریکا

 

-ت: نفوذ اقتصادی

- عملکرد مستشاران اقتصادی آمریکا در ایران (شوستر، میلسپو و ... )

- اهداف و پیامدهای طراحی و تاسیس نهادها و مراکز اقتصادی ایران توسط آمریکا

- اهداف پنهان تاسیس مراکز و نهادهای بهداشتی، درمانی و عام المنفعه آمریکایی در ایران (بیمارستان پرزبترین – تهران – 1892 و ... )


موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی