سوابق ناصر یگانه به روایت سند ساواک


2830 بازدید

سوابق ناصر یگانه به روایت سند ساواک
1- مشخصات :

نام و نام خانوادگی : ناصر یگانه

نام پدر : غفار

تاریخ تولد : 1302

مشاغل قبلی : نماینده مجلس شورای ملی، دادیار دیوان کیفر و معاون نخست‌وزیر.

شغل فعلی : وزیر مشاور، معاون پارلمانی نخست‌وزیر.

تحصیلات : دکترای حقوق

2- سوابق سیاسی:

فاقد سابقه مضره سیاسی، عضو اصلی هیئت اجرائیه، رئیس هیئت رئیسه شورای مرکزی دفتر سیاسی و شورای انقلاب اداری و مسئول حوزه شماره 3 حزب ایران نوین، از اعضاء مؤثر لژهای فراماسونری خیام و تهران و عضو مؤسس انجمن خواجه نصیر طوسی (از سازمانهای جنبی فراماسونری) می‌باشد.

3- سوابق اجتماعی و خصوصیات:

اطلاعیه واصله حاکی است یادشده از موقعیت خود در نخست‌وزیری سوءاستفاده نموده و با کمک انصاری رئیس دفتر خود از اکثر مراجعین زن وقت ملاقات گرفته و اغلب شبها را با آنها و ماشین‌نویسان زن نخست‌وزیری می‌گذراند ضمناً نامه ارسالی یکی از خرده مالکین قزوین حاکی است یادشده مسبب اصلی سوءاستفاده مسئولین شهرداری قزوین بوده است.

در پرونده ناصر یگانه به کلاسه 62493 بایگانی شد

از طبقه‌بندی سری خارج گردید.

26/6/