گزارش ساواک درباره کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای


2236 بازدید

گزارش ساواک درباره کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای
چهل و سه سال پیش، 4 اسفند 1354 ساواک خراسان در گزارشی به اداره امنیت داخلی، از چاپ کتاب "طرح کلی اندیشه اسلامی» آیت‌الله خامنه‌ای با نام مستعار خبر داد. این خبر، مدتی قبل توسط منابع ساواک مخابره شده بود. موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی تصویر این گزارش ساواک خراسان و دو گزارش قبلی رسیده به این اداره را منتشر می‌کند.