چالش های استراتژیک رژیم صهیونیستی


828 بازدید

چالش های استراتژیک رژیم صهیونیستی

مرکز پژوهش های استراتژیک فلسطین به مناسبت 66 امین سالگرد اشغال این کشور از سوی رژیم صهیونیستی (یوم النکبة) از چالش های فراروی رژیم اشغالگر پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از خبرگزاری شهاب کاهش مهاجرت صهیونیستها به فلسطین اشغالی وافزایش مهاجرت معکوس به خارج از اسرائیل به همراه افزایش فساد در جامعه صهیونیستی از جمله مهمترین مشکلات استراتژیک رژیم اشغالگر بوده که آینده آنرا با خطر اساسی مواجه کرده است.

علاوه بر مشکلات یاد شده ناتوانی ارتش و نیروهای امنیتی جهت تحقق امنیت مورد نیازجامعه صهیونیستی،فرار نظامیان،افزایش خودکشی ورشد صعودی مزاحمت های جنسی درارتش رژیم صهیونیستی از جمله دیگر بحران های خطرناک فراروی این رژیم است.

این مرکز درادامه تاکید کرده هر کدام از بحران های اعلام شده در صورت حل نشدنشان می توانند جامعه صهیونیستی را به پرتگاه اضمحلال سوق دهند. علاوه بر این،ضعف رهبری وافزایش لجام گسیخته فساد در هرم قدرت رژیم صهیونیستی،علنی شدن فساد سران تل آویووتبدیل آنها به شخصیتهای سودجو که تنها بدنبال منافع شخصی خود بدون توجه به منافع جامعه پایه های این رژیم را به لرزه درآورده است.

مرکز پژوهش های استراتژیک فلسطین خاطر نشان میکند جذب صهیونیستها از سراسر جهان با داشتن آداب و رسوم فرهنگی متفاوت، نژادهای مختلف وبیگانه با فرهنگ فلسطین اشغالی تحقق وحدت و یکپارچگی را در درون رژیم جعلی اسرائیل برای سران این رژیم ناممکن ساخته است. این گزارش در پایان تصریح کرده است که این مشکلات همچون ویروسی به حیات نکبت بار رژیم صهیونستی ظرف سال های آینده پایان خواهد داد.


قدسنا